Forskning

Dersom du er med i en eller flere kliniske studier eller helseundersøkelser kan du se informasjon om dem på denne siden.

Om tjenesten

Forskning i forbindelse med kliniske studier har som formål å undersøke effekt og sikkerhet ved behandlingsmetoder, for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Under hver oppføring finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

De som behandler opplysningene har taushetsplikt, og opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Les mer om Forskning og helseundersøkelser på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Kliniske studier
Illustrasjonstegning av kliniske studier

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Helseregistre