Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

Gravid? Som gravid tilbys du et basisprogram med åtte konsultasjoner hos jordmor eller fastlege, inkludert ultralyd i uke 18​.

Helsestasjon for barn (0-5 år)

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Skolehelsetjenesten

​Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre.

Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler.

Helsestasjon for ungdom (opptil 20 år)

​Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesykepleier, lege og psykolog, og er tilgjengelig på etttermiddagen.

De gir veiledning i forbindelse med tema:

Digitale tjenester

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten i din kommune via helsenorge.no.