Innboks

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

Om tjenesten

I innboksen har du oversikt over alle meldinger du har fått og sendt. Du kan også skrive melding til dem av dine helsekontakter som tilbyr digital dialog.

Foreløpig kan du motta og sende meldinger knyttet til:

  • fastleger som tilbyr digitale tjenester
  • forløpskoordinator og ulike helsekontakter i Helse Vest
  • innkalling til time på sykehus
  • timer fra Helse Vest
  • helse- og omsorgstjenester i utvalgte kommuner
  • resultater fra helseundersøkelser eller prøveprosjekter du deltar i
  • prøvesvar

I tillegg kan du blant annet se kvitteringer for bytte av fastlege, meldinger om fullmakt eller få svar fra saksbehandler hvis du for eksempel har meldt feil i kjernejournal.

Hvis du har en bruker på Helsenorge, får du innkalling i innboksen din her, eller i den digitale postkassen du har valgt, som for eksempel Digipost. Hvis du ikke har noen av delene, vil du få det i som vanlig post til din registrerte adresse.

Finn mer informasjon om Innboks på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste.

Timeavtaler
Illustrasjonstegning av kalender

Dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Helsekontakter
Illustrasjonstegning av helsekontakter