Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til opplysninger om din helse. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå.

Rask tilgang til viktige opplysninger

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

Egne registreringer

Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Opplysningene kan for eksempel være:

  • Nærmeste pårørende: Personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
  • Spesielle kommunikasjonsbehov: Opplysninger om utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
  • Sykdomshistorikk: Tidligere helsetilstander eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Mer om tjenesten

Ikke tilgang til Internett?

De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via Helsenorge, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene nedenfor til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

NB!

For å benytte disse skjemaene på vegne av barn, må minst en av foreldrene ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Foreldre uten daglig omsorg, har ikke krav på innsyn i barnets opplysninger eller tilgang til å endre barnets kjernejournal.

Skjema for endring i kjernejournal