Kontaktinformasjon

Person- og kontaktinformasjon med innstillinger for varsling.

Om tjenesten

​Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og fra Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Hvis du ser at informasjonen ikke stemmer, er det lenke til hvor du kan redigere informasjonen.

Varseloppsettet lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no, og hvilken type varsler du får. Dersom du ikke har valgt noe annet, blir varsel sendt på SMS.

Mer om tjenesten

Alternativer for varseloppsett