Testregime, karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Testing for nærkontakter

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime.

Tilsvarende nære kan for eksempel være kjæreste, bestevenninne eller en overnattingsgjest.

Uavhengig av om du er vaksinert og type nærkontakt, skal du følge med på om du utvikler symptomer og teste deg dersom du får det. Du kan ellers lever som normalt.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Fullvaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden: du trenger ikke teste deg.  

Delvaksinert: du bør ta én koronatest, gjerne snarest.

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære: du bør teste deg så raskt som mulig etter du blir definert som nærkontakt til smittet. Der etter bør du teste deg:

  • hver dag i 7 dager med en antigen-hurtigtest

eller

  • annenhver dag i 7 dager med PCR-test

Kommunene du bor eller oppholder deg i vil gi beskjed om hvordan testingen gjennomføres. For barn er det de/den foresatte som avgjør om barnet skal testes. Følger du testregimet kan du leve som normalt. Hvis du velger å ikke følge det bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Hvis du tester positivt i testperioden skal du i isolasjon. Bruker du selvtest bør du si ifra til kommunen og dine nærkontakter, også andre enn de du bor med.

Øvrige nærkontakter

Fullvaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden: du trenger ikke teste deg.

Delvaksinert: du trenger ikke teste deg.

Uvaksinerte øvrige nærkontakter: du bør ta én koronatest, gjerne snarest. Dersom du tar en selvtest og den er positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Dette kan for eksempel være kollegaer eller de du går i klasse med.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19.

For deg i isolasjon gjelder:

  • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
  • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
  • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
  • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
  • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
  • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv om barnet eller foresatte har koronasykdom.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 5 døgn etter tegn på symptomer og du er feberfri i minst 24 timer. Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes etter 5 døgn fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Er du fullvaksinert og ikke får symptomer, kan du avlutte isoleringen etter 2 døgn.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Reisekarantene

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har.

Se reglene for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.