Karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Daglig testing eller smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn, men kan gjennomføre daglig testing isteden. Dette gjelder også barn.

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

Se definisjon på nærkontakt her.

Gjennomføring av daglig testing

For å få slippe smittekarantene må du teste deg hver dag i 5 døgn fra siste nærkontakt til den smittede.

Dersom du bor sammen med den smittede og ikke kan holde avstand, må du i tillegg teste deg hele isolasjonstiden til den smittede. Det vil si at du må teste deg hver dag i 11 døgn.

Det anbefales i tillegg at alle over 12 år bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Denne anbefalingen gjelder ikke for barn over 12 år når de er på skolen.

Følg med på symptomer under hele testperioden. Du skal holde deg hjemme og teste deg dersom du får symptomer.

Smittekarantene

Dersom du ikke gjennomfører testregimet som forklart over, må du som hovedregel være i smittekarantene i 10 døgn og følge reglene som gjelder for smittekarantene.

Regler ved gjennomføring av smittekarantene

Unntak fra smittekarantenen

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter har ikke plikt til smittekarantene, men anbefales å følge et testregime. Du bør også følge nøye med på symptomer. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest.

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger, klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. De må da følge reglene for smittekarantene.

Anbefaling om testing 

Du bør ta to koronatester etter at nærkontakten med den smittede skjedde:

 • Den første på dag 3
 • Den andre på dag 5

Hvis du tester positivt skal du i isolasjon og følge reglene for det.

På begge testene kan du bruke selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Definisjon på nærkontakt og smittesporing

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporingen fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

De som kan defineres som nærkontakter, blir i igjen delt inn i to grupper: hustandsmedlem eller tilsvarende nære og øvrige nærkontakter.

Ansvar for egen smittesporing 

Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter dersom du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt over. Har du appen "Smittestoppbør du sende varsel også ved hjelp av den. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære er de du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med de du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter er de du etter definisjonen over har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater, turkamerater, treningskameraterpersoner du har vært på kafé med opersoner du har vært i middagsbesøk med.

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest, skal du isolere deg.

Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter at du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her.

Har du appen "Smittestopp" bør du sende varsel også ved hjelp av denHar du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand.

Barn og ungdom i isolasjon 

Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon. Det kan også innebære at søsken i samme husstand omgås som normalt.

Barn og ungdom i isolasjon eller karantene kan også være utendørs, så lenge de ikke er i kontakt med andre enn sine hustandsmedlemmer.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon. 

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre. Noen kan oppleve å ha senfølger og ettervirkninger i lenger tid.
Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.