Hva skjer hvis antibiotika ikke lenger virker?

Snart kan vi miste et av våre viktigste våpen i kampen mot bakterier. Vi bruker nemlig for mye antibiotika. Jo mer vi bruker, jo større er sjansen for at bakteriene lærer hvordan de kan forsvare seg mot antibiotikabehandling. Disse bakteriene blir da resistente mot antibiotika.

Et kutt i fingeren kan bli farlig hvis vi bruker for mye antibiotika

Hvis antibiotika ikke lenger virker mot infeksjoner, kan infeksjoner som i dag er lette å behandle i verste fall bli livsfarlige igjen. Uten effektive antibiotika vil avansert kreftbehandling og operasjoner som i dag er vanlige bli vanskelige å gjennomføre på grunn av infeksjonsfaren. Transplantasjoner kan bli helt umulige.

Resistens kan også overføres mellom ulike bakterier. Når dette skjer, kan nye bakterietyper bli motstandsdyktige mot mange typer antibiotika. Blir man syk av slike multiresistente bakterier, er det lite legene kan gjøre.

Video: hva skjer hvis antibiotika ikke lenger virker?

Antibiotikaresistente bakterier reiser

​Resistente bakterier er vanligere i land med høyt forbruk av antibiotika, men bakteriene kjenner ingen grenser. De reiser lett fra land til land via mennesker, mat og dyr.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2020 ođđajagemánnu 17, bearjadat