Krav til dokumentasjon for å få stønad

Hvis du skal søke om å få dekket  utgifter for reiseledsager, eller tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge hvis du har kjørt bil må du ha dokumentasjon fra behandleren din.

Skal du søke om å få dekket utgifter til ledsager, parkering, bompassering, bilferge på reisen?

Da må du ha dokumentasjon fra behandler. Ellers vil du få standardsats for reisen din. Du må dokumentere at du kjører egen bil av helsemessige årsaker for å få dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Det samme gjelder hvis du har behov for å ha med deg ledsager på reisen. Da må du også ha dokumentasjon fra behandler. 

Dette gjelder også for reiser som er innenfor minstetakstsoner. Rettigheten er beskrevet i pasientreiseforskriften § 22.

Les mer om dokumentasjonskrav og finn skjemaet Oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pasienter her

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på Helsenorge, eller ved å sende søknad på papir.

Váldde oktavuođa Pasientreiserin (Pasieantamátkkit)

05515

Váldde oktavuođa minguin mátkerehketskovi deavdima, mátkegoluid gokčama dahje mátkediŋgoma birra.

Sisdoalu lea almmuhan Pasientreiser HF

Maŋimusat ođastuvvon 2022 miessemánnu 13, bearjadat