Egenandel og satser

​Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget.

Satser for 2021

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2021:

Type sats ​Beløp
​Standardsats  ​2,70 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres) ​2,70 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse  ​238 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres) ​Inntil 614 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres) ​143 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke) ​Inntil 48 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade ​74 kr per time (maksimalt 386 kr per dag)

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. 

Satser for 2020

Følgende satser gjelder for reiser gjennomført fra og med 1. januar 2020:

Type sats ​Beløp
​Standardsats ​2,60 kr​ per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres) ​​2,60 kr​ per kilometer
​​Kostgodtgjørelse ​232 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres)​ ​Inntil ​598 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres)​​ ​139 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke) Inntil 46 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade 72 kr per time (maksimalt ​376 kr per dag)​

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. 

Egenandeler

Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. Du betaler en egenandel per vei. Hvis du reiser tur-retur betaler du to egenandeler.

Følgende egenandeler gjelder reiser gjennomført i 2021:

​Type egenandel ​Beløp
​Ordinær egenandel Inntil ​159 kr hver vei
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr hver vei

Følgende egenandeler gjelder for reiser gjennomført i 2020:
​Type egenandel ​Beløp
​Ordinær egenandel Inntil ​159 kr hver vei
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr hver vei
Du har rett til fritak fra å betale egenandel hvis du:
  • er barn under 16 år
  • er ledsager
  • skal undersøkes, behandles og kontrolleres for allmennfarlig smittsom sykdom
  • skal undersøkes eller behandles for yrkesskade eller krigsskade
  • skal til dagbehandling i tvungent psykisk helsevern
  • skal innlegges i tvungent psykisk helsevern
  • er pårørende, og skal reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom
  • skal være donor (både for- og etterundersøkelser, i tillegg til selve transplantasjonen)
  • skal overføres mellom to institusjoner i samme helseforeta​k
  • skal reise til abortnemd i forbindelse med behandling av avgjørelse om svangerskapsavbrudd etter uke 12

Frikort

Betaler du mer i året enn fastsatt egenandelstak, har du krav på frikort.

Egenandeler for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort.