Søk om dekning av reise med papirskjema

Du kan søke om dekning av reiser til og fra behandling ved å sende inn et reiseregningsskjema på papir.

Mann som fyller ut papirskjema

Illustrasjon: MAX EMANUELSSON, Pasientreiser HF

​​​Reiseregningsskjemaet kan du få hos din behandler, eller laste ned fra denne siden.

Reiseregningsskjema


Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon. Du trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse hvis du søker som pasient eller foresatt for barn under 12 år.

Hvis du ønsker å reservere deg mot at søknaden behandles delvis eller helt automatisk, må du skrive dette i søknadens fritekstfelt eller legge ved et eget ark. Les mer i personvernerklæringen.

Skjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble foretatt.

Sendes i posten

Send inn reiseregningsskjemaet til følgende postadresse:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien

Spesielle tilfeller

Noen saker må behandles på en spesiell måte. Skal du søke om reiser knyttet til hemmelig identitet, en fristbruddsak, tuberkulosekontroll, organdonasjon eller barn i utsatte familiesituasjoner, skal reiseregningsskjemaet sendes til en egen adresse.

Brosjyre

Bokmål | Nynorsk | Engelsk