Spesialsaker

Har du hemmelig identitet, skal du søke på vegne av avdød pasient eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosekontroll eller organdonasjon? Da må du sende papirsøknad per post til Pasientreiser.

Hemmelig identitet

​Hvis du har hemmelig identitet, som adressesperre 6 eller 7, må søknaden din sendes per post til en egen postadresse. Dette er for å sikre at saken blir ivaretatt på en strengt fortrolig måte.

Hvis du har hemmelig identitet, må du sende

 • oppmøtebekreftelse fra behandler
 • reiseregningsskjema
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket
 • kopi av frikort, hvis du har frikort

Det finnes egne sikkerhetsrutiner for både mottak og behandling av saker innsendt av de som har hemmelig identitet.

Hvis du har hemmelig adresse, skal du sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Fristbrudd

​Fristbrudd er når du har fått en frist for helsehjelp, men ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, og har rett til å få et annet behandlingstilbud.

I utgangspunktet må du ordne reisen selv og legge ut for utgifter, som buss- og togbilletter. Dette får du tilbakebetalt ved å fylle ut og sende reiseregningsskjema på papir i posten til Pasientreiser.

Bestilling av reise

Hvis du er bosatt i Nord-Norge og skal fly og/eller bo på hotell, må du ringe G Travel Pasientreiser (telefon 37 05 24 15), som bestiller og betaler dette.

Bor du i resten av landet, må du ringe Pasientreiser på telefon 05515, som bestiller flyreisen. Skal du bo på hotell, må du ordne dette selv, og deretter sende inn reiseregningsskjema til Pasientreiser.

Husk at du må oppgi saksnummeret du har fått på SMS fra Helfo og at du er en fristbruddpasient, når du ringer.

Søk om å få tilbakebetalt reiseutgifter

Som fristbruddpasient kan du ikke søke digitalt. Du må derfor fylle ut reiseregningsskjema på papir og sende dette per post.

I tillegg til reiseregningsskjemaet, må du sende med

 • oppmøtebekreftelse
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Hvis du hadde behov for ledsager på reisen av helsemessige årsaker, må du i tillegg sende med dokumentasjon fra behandleren din på dette.

Når du sender inn reiseregningsskjemaet, må du

 • skrive «fristbrudd» øverst på forsiden av skjemaet
 • merke konvolutten med «fristbrudd»
 • skrive saksnummeret ditt i merknadsfeltet på baksiden av skjemaet. Saksnummeret finner du i SMS-en du fikk fra Helfo i forbindelse med fristbruddet
 • oppgi navnet på ditt opprinnelige behandlingssted og avdeling i merknadsfeltet på baksiden av skjemaet

Hvis du har en fristbruddsak, skal du sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

​Tuberkulosekontroll

​Søker du om å få dekket reiser til tuberkulosekontroll, må du sende søknaden per post.

Husk å sende inn:

 • oppmøtebekreftelse, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder tuberkulosekontroll
 • reiseregningsskjema
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Hvis du har reist til tuberkulosekontroll, skal du sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Organdonasjon

​Som donor kan du få dekket faktiske reiseutgifter, og du trenger ikke å betale egenandel for reisen.

Søker du om reiser i forbindelse med organdonasjon, må du sende søknaden per post.

Husk å sende inn:

 • oppmøtebekreftelse fra behandler, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder organdonasjon
 • reiseregningsskjema
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Hvis du har reist i forbinndelse med organdonasjon, skal du sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Barn i utsatte familiesituasjoner

​Barn under 16 år som er i en alvorlig familiesituasjon, og når tungtveiende hensyn taler for det, skal det ikke gis informasjon om av pasientreiser til foreldre eller andre med foreldreansvar.

En alvorlig familiesituasjon kan for eksempel være hvis barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller er i en annen situasjon med alvorlig uro eller belastning, for eksempel knyttet til kjønnsidentitet, seksualitet eller psykososiale forhold. Situasjonen må være så alvorlig, at helsepersonellet vurderer at det beste for barnet er at informasjonen om pasientreisen ikke videreformidles til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret.

Det er vurderingen av hva som vil være til det beste for barnet, som skal være avgjørende.

Mindreårige i en slik situasjon, skal sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien


Barn som ønsker noen å snakke om situasjonen med, kan ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111.

 

Søknad på vegne av avdød pasient

Når en pasient dør før søknad om stønad til reiseutgifter er sendt, må den som sender inn søknaden dokumentere at han eller hun har rådighet over boet etter avdøde.

Arvinger, for eksempel ektefelle eller barn/foreldre, må legge skifteattest ved søknaden som bekreftelse på dette. Er det en bobestyrer som sender inn søknad, må bobestyrerattest legges ved.

Hvis du skal søke på vegne av avdød pasient, skal du sende reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien