Årsmeldinger Pasient- og brukerombudet

Eldre par

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Her finner du felles årsmeldinger for pasient- og brukerombudene i Norge. I tillegg til felles årsmelding, utgir det enkelte ombudskontor lokale årsmeldinger. Disse finner du ved å velge fylkeskontor på forrige side.

I årsmeldingen for 2016 kommer landets pasient- og brukerombud med sju konkrete anbefalinger, basert på de erfaringene ombudene gjør gjennom sin kontakt med pasienter og brukere, pårørende, tjenesteytere og andre.

2019

2018

2017

2016

Tidligere