Hva vi kan hjelpe deg med?

Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

​​​Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

All hjelp fra oss er gratis - Vi har taushetsplikt.
Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.