Pasient- og brukerombudet i Østfold

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

​​​​​​​​​​Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 69 20 90 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Lilleeng Helsepark inngang B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-post: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider

Vi har åpningstid / telefontid alle hverdager fra klokken 09.00 til 14.30

Lunsj fra klokken 11.30 til 12.00

På torsdager mellom klokken 12.00 og 15.00 har vi kontormøte, og telefonen blir da besvart av et annet ombudskontor.

Ansatte

Marianne Eek , pasient- og brukerombud

Magne Solberg, seniorrådgiver

Aina Wold Mørk, seniorrådgiver 

Gry Line Tokerud Bakke, seniorrådgiver

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 69 20 90 90

Mailaddress: P.O.box 212 Skøyen, 0213 Oslo

Visiting- and delivery address: Lilleeng Helsepark entrance B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-mail: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail.

​Opening hours

We have opening hours / telephone hours every weekday from 9.00 to 15.00

Lunch from 11:30 to 12:00.

On Thursdays between 12.00 and 15.00 we have an office meeting, and the phone is then answered by another ombudsman`s office.

We are situated in Lilleeng Helsepark entrance B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

Staff

Marianne Eek, Health & Social Services Ombudsman

Magne Solberg , Senior Advisor

Aina Wold Mørk, Senior Advisor

Gry Line Tokerud Bakke, Senior Advisor