Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Hammerfest

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 78 41 72 40

Åpningstider og besøksadresse:

Telefontid: 09.00-15.00

Besøks- og leveringsadresse: Nissensenteret 4. etg, Sjøgata 9, 9600 Hammerfest.

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Epost: finnmark@pasientogbrukerombudet.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post

Ansatte

Mette Elisabeth Eriksen, Pasient- og brukerombud

Irene Skjeldnes, rådgiver

Odd Oskarsen, seniorrådgiver​

Årsmeldinger

​​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Den finnes også som pdf-fil med høyere bildeoppløsning (trykkvalitet) som kan sendes på forespørsel. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.​​​

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 78 41 72 40

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

​We are situated in the FFR-building, now Boreal, by the taxi- and bus area for Hurtigruten in center of Hammerfest​ and our address is Hamnegata 3, 96 Hammerfest

E-mail: ​​​finnmark@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Staff

Mette Elisabeth Eriksen, Health & Social Services Ombudsman

Irene Skjeldnes, advisor

Odd Oskarsen, senior advisor​

Min birra

Oktavuođadieđut

Telefuvdna: 78 41 72 40

Boastačujuhus: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-Boasta: finnmark@pasientogbrukerombudet.no

Sensitiiva dieđut eai berre sáddejuvvot e-boastan 

Rahpanáiggit ja galledančujuhus

Telefuvdnaáigi: 

Hamnegata 3, 96 Hammerfest​. FFR-visti, dál Boreal, busse- ja drošševuordinsajis johtilisfanaskáijas Hámmarfeastta gávpotguovddážis.

Bargit

Mette Elisabeth Eriksen, Divššohas- ja geavaheddjiidáittardeaddji

Irene Skjeldnes, ráđđeaddi

Odd Oskarsen, seniorráđđeaddi