Pasient- og brukerombudet i Troms

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 10 00

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

E-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post​

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid:

Mandag- Fredag: 09.00 - 14.30 (stengt 11.30 - 12.15)

Ansatte

Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Eli Åsgård, seniorrådgiver

Kristin Jenssen, seniorrådgiver

Hege Pedersen, rådgiver

Årsmeldinger

​​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Den finnes også som pdf-fil med høyere bildeo​ppløsning (trykkvalitet) som kan sendes på forespørsel. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.​

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 77 75 10 00

Mailaddress: P.O. Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: troms@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Opening hours

Our phone is operated:

Monday - Friday: 09.00 - 14.30 (closed 11.30 - 12.15)

We are situated in Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

Staff

Odd Arvid Ryan, Health & Social Services Ombudsman

Eli Åsgård, Senior adviser

Kristin Jenssen, Senior advisor

Hege Pedersen, Advisor