Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Førde

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.

​​​​​​​​​​​​Om oss

Velkommen til pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane. 

Ring oss gjerne på telefon 57 82 11 00. 

Du kan også kontakte oss på e-post eller ved å sende brev. 

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde

E-postadressa vår er sf@pobo.no​

Vi rår deg til å ikkje sende sensitiv informasjon på e-​post. 

Våre åpningstider er fra 09:00 til 15:00 måndag til fredag (stengt mellom kl. 11:30-12:00)


Vi jobbar ein del utanfor kontoret. Av praktiske årsaker ber vi difor om at du førehandsbestiller time dersom du ønskjer eit møte med oss.

Vi tek imot alle førespurnader og kan bistå deg om du har spørsmål om helsetenester, og dessutan gi råd og rettleiing om rettar du har som pasient.


Ansatte

Ingrid Aanderud Sælen, pasient-og brukarombod

Marit Risnes, seniorrådgjevar​

Årsmeldingar

​Dersom du ønskjer trykt utgåve av årsmeldinga, kan du kontakte kontoret vårt og få den tilsendt. Den fins og som pdf-fil med høgare biledoppløysing (trykkvalitet) som kan sendes på førespurnad. Årsmeldingane til nedlasting er i pdf.​

Hovedside Pasient- og brukarombodet

 

Information in English

Welcome to the Health & Social Services Ombudsman in Sogn og Fjordane. 

You can contakt us by phone 57 82 11 00 or you can send us an e-mail to sf@pobo.no or a letter. 

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

We do not recommend that you send sensitive information by e-mail.

Our opening hours is 09.00-15.00 Monday to Friday (closed between 11:30-12:00) 

We do have some business out of the office and we therefor recommend you to make an appointment.

Staff

Ingrid Aanderud Sælen, Health & Social Service Ombudsman

Marit Risnes, Senior advisor