Dutkan

Dás oainnát oppalašgeahčastaga buot nationála screeningprográmmain mat dutnje leat fállojuvvon, ja klinihkalaš dutkamiin dahje dearvvašvuođaiskkademiin maidda don searvvat.