Sikkerhet og personvern i kjernejournal

Kjernejournal er nyttig og kan redde liv. Du kan selv bestemme hvordan den skal brukes og hvem som skal kunne få tilgang til helseopplysningene dine i den.

​​​​​​Kjernejournal er utviklet av Helsedirektoratet og følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern.

Kjernejournal følger myndighetenes krav til sikkerhet og personvern. Det er lagt stor vekt på at opplysningene i kjernejournalen din blir håndtert på en trygg og sikker måte.

 • Kjernejournal er ikke det samme som journal ved regionale helseforetak.
 • Det er Norsk Helsenett som har ansvaret for kjernejournal.
 • Kjernejournal driftes, utvikles og lagres på norsk jord. Det er heller ingen planer om å flytte noe av dette ut av Norge.
 • Bare godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang til kjernejournal via sitt eget journalsystem og i et lukket helsenett.
 • Det er bare du som får tilgang til din kjernejournal via helsenorge.no.
 • Du må identifisere deg på høyeste sikkerhetsnivå.
 • Bare helsepersonell som behandler deg, kan logge inn i kjernejournalen din fra sitt journalsystem.
 • Helsepersonell må identifisere seg på høyeste sikkerhetsnivå og all aktivitet loggføres. Du kan selv følge med på hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen din.
 • Sikkerheten overvåkes kontinuerlig og sikkerhetsbrudd blir anmeldt.

Dokumenter som deles fra fra pasientjournal

Dokumenter fra din pasientjournal ved ulike behandlingssteder er ikke lagret i din kjernejournal. Når det er nødvendig for din helsehjelp kan sentralt helsepersonell se en oversikt over dine journaldokumenter, og via din kjernejournal få tilgang til å lese enkeltdokumenter.

Hvis helsepersonell har åpnet kjernejournalen din og sett på dokumenter fra din pasientjournal, vil du også kunne se dette i «Logg over bruk», men ikke hvilke dokumenter det gjelder. Oppslag i et dokument vil også logges ved det sykehuset som har dokumentet i sin journal, og du vil kunne se informasjon om oppslaget i din innsynslogg på helsenorge.no.

Hvem har tilgang til kjernejournalen din?

Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal.

Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Som hovedregel skal helsepersonellet spørre om det er greit at de åpner din kjernejournal, men det er noen unntak: Fastlegen din, avtalespesialister, og leger og sykepleiere som skal behandle deg på sykehus, trenger ikke samtykke fra deg for å åpne din kjernejournal. Slikt krav til samtykke gjelder heller ikke i akuttmedisinske situasjoner, som på legevakt og akuttmottak, eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Hvordan ser du hvem som har åpnet din kjernejournal?

«Logg over bruk» er en oversikt over aktiviteter i din kjernejournal. Du kan se hvem som har åpnet den, og om det er gjort registeringer eller endringer i din kjernejournal.

Navnet på helsepersonellet som har åpnet din kjernejournal vises først etter en uke.

Mistanke om uberettiget innsyn

Hvis du mener noen av dem som har sett på kjernejournalen din ikke hadde rett til å gjøre det, må du kontakte helseforetaket vedkommende som har gjort oppslaget jobber ved. Hvis du er uenig i konklusjonen virksomheten kommer frem til, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal

Hvis du ikke vil ha en kjernejournal, kan du reservere deg mot det. Du kan reservere deg når som helst, også etter at du har fått kjernejournal.

Du kan selv reservere deg mot å ha en kjernejournal ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt. Derfra velger du Tilgang til dine helseopplysninger og Kjernejournal.

En reservasjon innebærer at all informasjon i din kjernejournal slettes, og at nye opplysninger om deg ikke samles inn. Helsepersonell vil heller ikke finne din kjernejournal når du får behandling.

En reservasjon vil bare gjelde kjernejournal, ikke pasientjournaler der du har vært til behandling.

Personer med hemmelig adresse blir automatisk reservert fra å ha en kjernejournal.

Hva om du angrer på reservasjonen?

Hvis du skulle ombestemme deg innen 30 dager, kan kjernejournalen din gjenopprettes. Den vil da inneholde de samme opplysningene som den hadde da du reserverte deg.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker en kjernejournal, må du be om å få opprettet en ny. Opplysninger i kjernejournalen som hentes fra andre registre vil bli hentet inn på nytt, men opplysninger som ble slettet da du reserverte deg, kan ikke gjenskapes.

Du kan selv oppheve reservasjonen mot å ha en kjernejournal ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt. Derfra velger du Tilgang til dine helseopplysninger og Kjernejournal Har du ikke tilgang til Internett kan du fylle ut skjemaet «Skjema for reservasjon mot kjernejournal» som du finner på siden Skjemaer for endring i kjernejournal. Du kan også få skjemaet ved å kontakte Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Begrense tilgang til din kjernejournal

Du kan selv bestemme hvem som skal kunne se hvilket innhold i din kjernejournal.

Du kan:

 • Fjerne din egen tilgang til kjernejournalen fra helsenorge.no. Dette gjør du ved å gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt og velge Tilgang til dine helseopplysninger.
 • Begrense tilgang til hele eller deler av kjernejournalen for alt helsepersonell. Dette gjør du ved å gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt og velge Tilgang til dine helseopplysninger og deretter Kjernejournal. Helsepersonell må da be om ditt samtykke for tilgang til den begrensede informasjonen. Hvis du er i en akuttsituasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, kan helsepersonell likevel få tilgang til denne informasjonen.
 • Blokkere hele kjernejournalen for navngitt helsepersonell. En blokkering gjelder alltid, også i akuttsituasjoner. Du kan ikke opprette eller fjerne blokkeringer selv, så for å få utført dette må du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Fjerne tilgang til kjernejournalen fra Helsenorge

Du kan fjerne muligheten for at kjernejournalen din kan vises på helsenorge.no. Det betyr at du ikke vil finne kjernejournalen din når du logger inn på disse nettsidene.

For å fjerne tilgang til kjernejournalen din på helsenorge.no må du logge deg inn og gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt. Derfra velger du Bruk av helsetjenester og ordninger og Digitale helsetjenester på Helsenorge. Du kan også bruke «Skjema for å begrense tilgangen til kjernejournal» som du finner på siden Skjemaer for endring i kjernejournal.

For å åpne denne tilgangen igjen må du fylle ut og sende inn "Skjema for å begrense tilgangen til kjernejournal". Helsepersonell som har deg til behandling, som for eksempel din fastlege, kan også være behjelpelig med dette.

Blokkere kjernejournalen for utvalgt helsepersonell

Du kan hindre at helsepersonell du kjenner ved navn skal kunne se din kjernejournal, ved å blokkere deres innsyn i din kjernejournal. Da vil de navngitte personene ikke kunne se din kjernejournal, og de kan heller ikke oppheve blokkeringen på noen måte.

Det er kun deg selv som kan oppheve en blokkering av kjernejournal for utvalgt helsepersonell.

For å blokkere navngitt helsepersonell kan du bruke «Skjema for å blokkere navngitt helsepersonell sin tilgang til kjernejournal» som du finner på siden Skjemaer for endring i kjernejournal.

Du vil trenge vedkommendes HPR-nummer, som du selv kan finne hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell. Du må kjenne til deres etternavn og fødselsdato og -år for å kunne hente ut deres HPR-nummer. Vet du ikke dette, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00, som kan hjelpe deg med å finne HPR-nummeret.

Begrense tilgangen til hele eller deler av kjernejournalen for alt helsepersonell

Du kan velge å begrense alt helsepersonells tilgang til innsyn i hele kjernejournalen, eller bare til deler av opplysningene i den, som for eksempel oversikten over legemidler eller besøkshistorikk fra sykehus.

Dette gjør du ved å gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt og velge Deling av helseopplysninger.

De begrensede områdene kan likevel åpnes av helsepersonell, men kun i en akutt situasjon, eller med ditt samtykke.

Har du lagt til en begrensning i kjernejournalen din, vil dette være markert for helsepersonell. Hvis helsepersonell opphever en slik begrensning, vil dette vises i loggen du har tilgang på i helsenorge.no.

Ikke tilgang til Internett?

Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00, som vil sende deg et skjema hvor du kan fylle inn informasjon. Skjemaene ligger tilgjengelig på denne nettsiden.

Kjernejournal er hjemlet i pasientjournalloven § 13 og er i tråd med øvrige bestemmelser i denne loven samt med bestemmelser i pasientrettighetsloven.

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Maŋimusat ođastuvvon 2020 golggotmánnu 27, maŋŋebárga