Om Prøvesvar

Ved å logge inn på Helsenorge kan du se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus i Helse Vest, og få svar på koronatest.

Prøvesvar fra sykehus

Du trenger ikke gjøre noe med prøvesvaret ditt. Din behandler, eller legen som bestilte prøven, vil ta kontakt med deg hvis det er behov for en gjennomgang av svaret. Laboratoriet eller radiologisk avdeling kan ikke formidle prøvesvar til deg. 

Du skal ikke gjøre endringer i medisiner eller annen behandling uten at det er avtalt med lege.

Tilgangsloggen i din pasientjournal viser en liste over helsepersonell som har sett på prøvesvarene dine. 

Svar på koronatest

Prøvesvar på Helsenorge viser ikke hvilken variant av koronavirus som er påvist. 

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – vanligvis i løpet av 1-4 dager. Det sendes ikke lenger ut varsel på mobiltelefon eller e-post når resultatet på koronaprøven ligger klart på Helsenorge. 

Du finner svar på koronatest når du logger deg inn i prøvesvartjenesten. I tillegg til svar på koronatesten kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. 

Positivt svar: Koronavirus er påvist

Det betyr at det ble funnet koronavirus i prøven, og du har covid-19.

Negativt svar: Koronavirus er ikke påvist

Det betyr at det ikke ble funnet koronavirus da prøven ble tatt.

Inkonklusivt svar: Testresultatet for koronavirus er usikkert

Det betyr at det ikke er mulig å si om det er koronavirus i prøven, og om du er smittet av covid-19 eller ikke. 

Hvilke virus og bakterier vises det resultater fra?

Både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon, og noen ganger bestiller legen din andre analyser i tillegg til SARS-CoV-2. Dette gjøres for å finne ut om det kan være en annen forklaring enn covid-19 dersom du har symptomer som gir mistanke om koronasmitte. Du finner prøvesvarene når du logger inn.

Oversikt over alle aktuelle covid-19-relaterte analyser:

Prøvesvar for antistoffer mot koronavirus

Antistoffer mot koronavirus påvises i en blodprøve. Dersom du har påvist slike antistoffer tyder det på at du har gjennomgått infeksjon med viruset eller er blitt vaksinert. Din fastlege må vurdere hva et slikt prøvesvar betyr for deg. Eksempler på slike analyser er: 

  • SARS-Cov-2 antistoff
  • SARS-Cov-2 IgG
  • SARS-Cov-2 IgM

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett, Folkehelseinstituttet

Norsk helsenett, Folkehelseinstituttet. Om Prøvesvar. [Interneahtta]. Oslo: Direktoratet for e-helse; ođasmahtton 2022 njukčamánnu 2, gaskavahkku [vižžon 2023 juovlamánnu 7, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-provesvar/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 njukčamánnu 2, gaskavahkku