Guđiid dikšunbáikkiid gaskkas sáhtát sáhtát don válljet?

Don sáhtát válljet almmolaš ja priváhta dikšunbáikkiid gaskkas main lea almmolaš šiehtadus.

Jus galggat sáhttit válljet priváhta dikšunbáikki ja oažžut dikšun- ja iskangoluid gokčojuvvot doppe, de ferte dikšunbáikkis leat šiehtadus almmolaš spesialistadearvvašvuođabálvalusain.

Priváhta dikšunbáikkit sáhttet dahkat šiehtadusa ovtta dain njealji regionála dearvvašvuođafitnodagain fállan várás dihto iskamiid ja divššuid almmolašvuođa bealis. Šiehtadusat dahkkojuvvojit fálaldatproseassa maŋŋil. Dikšunbáikkis sáhttá leat šiehtadus máŋggain dearvvašvuođaregiovnnain ja don it dárbbaš ássat dan regiovnnas mainna dikšunbáikkis lea šiehtadus.

Don gávnnat buot dikšunbáikkiid maid gaskkas sáhtát válljet,Vállje dikšunbáikki fálus.

Seammás leat erohusat daid iešguhtege dikšunbáikkiid fálaldagaid gaskkas, eaige buot pasieanttat sáhte dikšojuvvot buot báikkiin. Ovdamearkka dihte sáhttet leat gáržžádusat jus dus lea lassidiagnosa dahje hedjonan dearvvašvuođadilli.

Jus dus leat eahpádusat maid galggat válljet, dahje háliidat rávvaga dahje bagadusa, riŋge Helsenorge Bagadussii, telefovdnanummar 23 32 70 00.

Čujuhusa árvvoštallan ja riekti dearvvašvuođaveahkkái

Almmolaš ja olu priváhta dikšunbáikkiin lea riekti árvvoštallat čujuhusaid ja addit dárbbašlaš dearvvašvuođaveahki áigemeriin. Go ovdamearkka dihte fástadoavttir čujuha du, de ferte čujuhus sáddejuvvot dikšunbáikái mii sáhttá árvvoštallat leago dus riekti dearvvašvuođaveahkkái.

Vállje dikšunbáikki fálus oainnát don guđet dikšunbáikkit sáhttet addit rievtti dearvvašvuođaveahkkái.  Go leat ožžon rievtti dearvvašvuođaveahkkái ja áigemeari, sáhtát don válljet buot dikšunbáikkiid gaskkas listtus.

Golut dikšunbáikki válljema oktavuođas

Don mávssát seamma iežasoasi geavaheaččat dál almmolaš dikšunbáikki, dahje priváhta dikšunbáikki mas lea šiehtadus.

Don oaččut gokčojuvvot mátkegoluid almmolaš dohkkehuvvon iskkadeapmái ja dikšui beroškeahttá leago dikšunbáiki almmolaš dahje priváhta mas lea šiehtadus. Don mávssát iežasoasi mii molsašuvvá dađi mielde leago báiki gosa mátkkoštat siskkobealde dahje olggobealde iežas dearvvašvuođaregiovnna.

Jus don válljet priváhta dikšunbáikki mas ii leat šiehtadus, de fertet ieš máksit iskkadeami, divššu, ja mátkki.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2023 ođđajagemánnu 1, sotnabeaivi