Råd til deg som vil begynne med p-piller

Hva bør du tenke på før du begynner på p-piller? Hvordan virker de og hvordan bruker du dem riktig?

Brett med p-piller

Illustrasjon: iStockphoto

P-piller brukes ofte som navn på alle former for prevensjon som gis som tabletter. Tablettprevensjon deles oftest inn i tre grupper:

 • Kombinasjonspiller: Inneholder to hormoner, østrogen og progestogen.
 • P-piller med progestogen: Inneholder kun ett hormon, progestogen.
 • Minipiller: Inneholder kun ett hormon, progestogen. Skiller seg fra p-piller med progestogen ved at de inneholder en liten hormondose, og at pillene må tas til nøyaktig samme tid hver dag. Minipiller brukes nesten ikke lenger.

Oversikt over alle produkter

Før du begynner med prevensjon

Lege, helsesykepleier eller jordmor vil spørre deg om helsen din, og om du eller noen i familien har hatt blodpropp, hjertesykdom eller andre sykdommer som kan ha betydning for valg av prevensjon. Selv om du ønsker å bruke en p-pille kan legen, helsesykepleieren eller jordmor anbefale annen type prevensjon dersom de mener det er det beste for deg.

Informasjon om bruk av p-piller

Lege, helsesykepleier eller jordmor forteller deg hvordan du skal bruke p-pillene. I alle pakninger er det et pakningsvedlegg med viktig informasjon som du bør lese når du begynner med p-pillene. Ta tablettene nøyaktig slik du får beskjed om, eller som beskrevet i pakningsvedlegget. Kontakt legen, helsesykepleieren eller jordmor dersom det er noe du lurer på.

Ta aldri sjansen på å ha sex dersom du er usikker på om prevensjonen virker, for eksempel hvis du har glemt å ta en eller flere tabletter. Husk at et godt alternativ er å be partneren bruke kondom!

Sex og Samfunn utgir en e-bok som er skrevet for helsepersonell, men som også er nyttig for alle som bruker prevensjon. Se «eMetodebok for seksuell helse».

Kombinasjonspiller

Kombinasjonspiller hemmer eggløsning og gjør slimet i livmorhalsen seigere slik at sædcellene hindres i å komme gjennom.

Hvor gode er kombinasjonspiller til å hindre graviditet?

Kombinasjonspiller er svært sikre når de blir brukt helt riktig, men i praksis er de mindre sikre fordi det er lett å glemme å ta tablettene.

Fordeler med kombinasjonspiller

 • Minsker risikoen for alvorlige infeksjoner i egglederne fordi det seige slimet hindrer bakterier i å komme gjennom.
 • Gir mindre menstruasjonsplager og regelmessige blødninger.
 • Fast bruk gir mulighet til å unngå menstruasjon i to måneder. Lengre menstruasjonsfrie perioder er også mulig, spør om råd hos lege, helsesykepleier eller jordmor.
 • Forebygger kreft i livmoren, eggstokkene og tykktarmen.
 • Kan motvirke kviser.

Ulemper med kombinasjonspiller

Kombinasjonspiller kan utløse ufarlige, men til dels ubehagelige bivirkninger slik som kvalme, ømme bryster, hodepine, nedsatt seksuallyst, tørrhet i skjeden, småblødninger og leggkramper. Disse bivirkningene går ofte over men dersom de er plagsomme kan det være nødvendig å bytte til andre kombinasjonspiller eller en annen prevensjonstype.

Kombinasjonspiller gir litt økt risiko for blodpropp i vener (samleårer) og pulsårer. Noen kombinasjonspiller har høyere risiko enn andre for å utløse blodpropp. Alle kvinner bør begynne med kombinasjonspiller som har lavest risiko for blodpropp. Risikoen for blodpropp faller i løpet av de første 6 månedene. Opphold i behandlingen på over 4 uker gjør at risikoen for blodpropp øker ved ny oppstart. Du bør unngå stadig start og stopp. Se nedenfor for informasjon om tegn på blodpropp.

Slike piller gir litt økt risiko for brystkreft og livmorhalskreft. De gir også litt økt risiko for nedstemthet og depresjon. Snakk med helsesykepleier eller jordmor hvis du merker at du blir nedstemt eller trist når du bruker kombinasjonspiller.

P-piller og minipiller med progestogen

P-piller med progestogen hemmer eggløsningen og gjør slimet i livmorhalsen seigere slik at sædcellene ikke kommer gjennom. Minipille gjør også slimet seigere, men hemmer i mindre grad eggløsningen.

Hvor gode er de til å hindre graviditet?

P-piller med progestogen og minipiller er sikre hvis du bruker dem helt riktig, men i praksis er de mindre sikre fordi det er lett å glemme å ta tablettene. Minipiller må tas til nøyaktig samme tid hver dag for å være helt sikre.

Fordeler med minipiller og p-piller med progestogen

 • Minsker risikoen for alvorlige infeksjoner i egglederne fordi det seige slimet hindrer bakterier i å komme gjennom.
 • Gir mindre menstruasjonsplager, mindre blødninger og hos noen fullstendig opphør av blødninger.
 • Gir ikke økt risiko for blodpropp.
 • Kan forebygge livmorkreft og eggstokkreft.

Ulemper med minipiller og p-piller med progestogen

P-piller med progestogen og minipiller kan utløse ufarlige, men til dels ubehagelige bivirkninger slik som kvalme, ømme bryster, hodepine, nedsatt seksuallyst og tørrhet i skjeden. Disse bivirkningene går ofte over men dersom de er plagsomme kan det være nødvendig å bruke en annen prevensjonstype.

Slike piller gir litt økt risiko for nedstemthet og depresjon. Du må snakke med lege, helsesykepleier eller jordmor hvis du merker du at du blir nedstemt eller trist når du bruker p-piller med progestogen eller minipiller. En del kvinner som bruker minipiller eller p-piller med progestogen får uregelmessige blødninger eller hyppige småblødninger. Hvis dette er plagsomt kan du ta det opp med legen, helsesykepleier eller jordmor slik at du eventuelt kan få en annen prevensjonstype.

Langtidsvirkende prevensjon (for eksempel p-stav og hormonspiral)

Andre typer hormonell prevensjon er P-stav, P-plaster, P-ring og P-sprøyte.

For mange kvinner vil p-stav eller hormonspiral være et godt alternativ til p-piller, særlig hvis du synes det er vanskelig å huske å ta p-piller hver dag. Disse prevensjonsmidlene inneholder et progestogen og gir ikke økt risiko for blodpropp.

P-sprøyte passer ikke for alle. P-sprøyte kan gi redusert beinmasse og skal bare brukes hos unge kvinner der annen prevensjon ikke vurderes som egnet.

Blodpropp

Blodpropp er sjelden bivirkning av kombinasjonspiller. Risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter at du starter med en ny kombinasjonspille. Minipiller og p-piller med progestogen gir ikke økt risiko for blodpropp.

Råd for å unngå blodpropp

 • Bruk p-pillen fast og unngå unødvendige pauser.
 • Ikke skift merke dersom du er fornøyd med p-pillen du bruker.
 • Ikke lån p-piller av andre.
 • Unngå røyking.

Snakk med lege, helsesykepleier eller jordmor dersom du lurer på noe.

Tegn på blodpropp

Blodpropp kan oppstå i venene (samleårene) i et ben eller en arm. Av og til kan slike blodpropper løsne og drive med blodstrømmen til lungene. I sjeldne tilfeller kan det oppstå blodpropp i en pulsåre.

Vanlige tegn på blodpropp:

 • hevelse i en arm eller et ben
 • plutselig tung pust
 • hjertebank
 • svimmelhet
 • brystsmerter
 • synsforstyrrelser
 • nummenhet i arm eller ben

Kontakt lege, helsesykepleier, jordmor eller legevakt med en gang hvis du opplever ett eller flere av disse symptomene.