Sexolog

Seksualiteten påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse. En sexolog kan hjelpe deg med å løse eller mestre seksuelle problemer.

Hva er en sexolog?

Tittelen "sexolog" er ikke beskyttet. Det betyr at alle som arbeider med seksuelle problemstillinger kan bruke tittelen. Sexologer som bruker bokstavene NACS etter tittelen er derimot godkjente (autoriserte) av den nordiske foreningen for klinisk sexologi (Nordic Association for Clinical Sexology). Forkortelsen NACS etter tittelen betyr at sexologen oppfyller sexologiforeningens krav til grunnutdanning, sexologisk utdanning og sexologisk praksis. NACS er en privat ordning og skal ikke forveksles med myndighetenes autorisasjonsordning for helsepersonell.

Det finnes to typer NACS-autorisering for sexologer som driver klinisk praksis i Norge:

Spesialist i sexologisk rådgivning NACS

Disse sexologene har minimum tre års helse- eller sosialfaglig bakgrunn med en godkjent videreutdanning i sexologi og erfaring fra sexologisk rådgivning.

Spesialist i klinisk sexologi NACS

Disse sexologene har ofte fem års grunnutdanning som lege eller terapeut med en godkjent videreutdanning i sexologi og erfaring fra sexologisk terapi/veiledning.

NACS-godkjente sexologer som også er helsepersonell har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. Tilhører sexologen en annen yrkesgruppe vil taushetsreglene for grunnprofesjonen gjelde. NACS-autoriserte sexologer skal følge Norsk forening for Klinisk Sexologi sine etiske retningslinjer uavhengig av grunnutdanning.

Hva kan sexologen hjelpe med?

En sexolog kan gi råd, forebygge helseplager og hjelpe deg med å løse eller mestre seksuelle problemer.

En spesialist i sexologisk rådgivning kan blant annet hjelpe enkeltpersoner eller par med:

  • seksuelle funksjonsvansker
  • problemer med lyst, ereksjon eller lubrikasjon (tørr skjede)
  • identitetsutfordringer knyttet til kjønn og seksualitet
  • variasjoner av seksuelle tenningsmønstre som oppleves problematisk
  • traumereaksjoner etter seksuelle overgrep

En klinisk sexolog kan i tillegg, avhengig av grunnutdannelsen, drive psykoterapi eller medisinsk diagnostikk og behandling.

Hvordan går jeg frem for å få hjelp fra en NACS-godkjent sexolog?

De fleste sexologer jobber i privat praksis. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din, men kontakter dem direkte.

Noen sykehus og helsestasjoner har NACS-godkjente sexologer ansatt, og enkelte fastleger har NACS-godkjent sexologisk kompetanse. Får du behandling på sykehus og ønsker samtale med en sexolog, kan du spørre legen eller sykepleieren om hvordan du kan få en time.

Ventetid og betaling

Ventetid vil variere, og er blant annet avhengig av om du søker hjelp hos en privatpraktiserende sexolog eller fra det offentlige helsevesenet.

De fleste behandlinger hos NACS-godkjent sexolog dekkes ikke av det offentlige. Pris for konsultasjon og ventetid vil variere mellom de ulike sexologene. 

Får du hjelp fra en NACS-godkjent sexolog på helsestasjon betaler du vanligvis ikke for konsultasjonen. Får du hjelp i regi av den offentlige helsetjenesten betaler du egenandel på vanlig måte.