Pilotprosjekt i Vestre Viken - gratis legemidler til røykeslutt

Nå får du som røyker daglig, og som tilhører Vestre Viken helseforetak, gratis legemidler til røykeslutt og oppfølging på frisklivssentralen.

Knekt sigarett

Helsedirektoratet anbefaler deg som skal slutte å røyke å bruke legemidler til røykeslutt i kombinasjon med veiledning. Det vil øke sjansen din for å klare å bli røykfri. Høsten 2020 startet et treårig prøveprosjekt hvor de som røyker daglig får gratis legemidler og oppfølging, betalt av Helsedirektoratet. Tilbudet får man gjennom de kommunale frisklivssentralene i regionen.

Hvem kan få dette, og kontaktinformasjon

Dette tilbudet er til deg som røyker daglig og som holder til i kommunene tilhørende Vestre Viken helseforetak:

Asker, Bærum, Drammen, Flesberg (kontakt Kongsberg),Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag (Tlf: 916 12 655), Sigdal, Øvre Eiker (kontakt Modum) eller Ål.

Hva er tilbudet?

  • Gratis legemiddel til røykeslutt i inntil 12 uker. Gratis kurs i røykeslutt eller individuelle samtaler med veileder på frisklivssentralen.
  • Det kan være et alternativ å få oppfølging hos fastlege (minst 4 møter), men du må da ha kontakt med frisklivssentralen i tillegg.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med frisklivssentralen i din kommune for mer informasjon og påmelding. Ved deltakelse forplikter du deg til å motta oppfølging i røykeslutt hos frisklivssentralen, eventuelt hos fastlegen din. Fra frisklivssentralen får du en verdikupong som kan brukes for å hente ut legemidlene på fysiske apotek i regionen.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 15. mars 2022