Omsorg for personer med demens

Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv. Det vil sannsynligvis komme en tid der den demente trenger regelmessig hjelp, enten i hjemmet, i en omsorgsbolig eller på sykehjem.

To eldre mennesker på kjøkkenet

Illustrasjon: Getty Images

​Ved Alzheimers sykdom fungerer hjernen dårligere og dårligere. Forandringene skjer gradvis, og etter hvert endres både adferd og personlighet.

Hvordan bør jeg oppføre meg?

I noen situasjoner kan det være nyttig å prøve å forstå hva som ligger bak adferdsendringer eller uventede utsagn. For eksempel, dersom en person med Alzheimer hevder at tingene deres blir stjålet, kan det skyldes at de er engstelige for å glemme hvor de har lagt dem. Løsningen kan da kanskje være at alle ting får sitt faste sted.

Det er sjelden konstruktivt å gå i rette med en som sliter med bastante vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Selv om du ikke aktivt bør si deg enig, er det bedre å distrahere forsiktig og berolige enn å komme med gjentatte motargumenter. Enkle ting, som å gå en tur eller lytte til musikk, kan hjelpe.

Viktig å ta vare på deg selv

Å ha omsorg for en dement kan være belastende. Det er derfor viktig at du tar vare på deg selv og sørge for litt alenetid. Det kan hjelpe å reise bort en gang i blant. Du bør undersøke om det er mulighet for et kortidsopphold for den demente på sykehjem.

Mange kan få dårlig samvittighet når de ber om avlastning, men å sørge for dine egne behov vil hjelpe deg å ta bedre vare på din kjære på lang sikt.

Når den demente trenger regelmessig hjelp

Det vil sannsynligvis komme en tid der den demente trenger regelmessig hjelp, enten i hjemmet, i en omsorgsbolig eller på sykehjem.

Dette kan være vanskelige avgjørelser å ta. Men det er lurt å tenke på dette før, heller enn senere, slik at du har god tid til å orientere deg og gjøre de riktige valgene.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig hygiene, påkledning, innkjøp og matlaging, samt praktiske hjelpemidler for å gjøre det lettere for mennesker med demens å leve trygt hjemme.

Pleie- og omsorgsboliger

Pleie- og omsorgsboliger tilbyr hjelp med personlig pleie, for eksempel kroppsvask, påkledning, og å gå på toalettet.

Sykehjem

Sykehjem har sykepleier på vakt til enhver tid, og de kan tilby mer omfattende sykepleie, noe som kan være nødvendig hvis en person er veldig forvirret eller inkontinent.

Hvor kan jeg få råd og støtte?

​Det finnes organisasjoner som gir råd og støtte til mennesker med demens, og deres pårørende. Du kan for eksempel ta kontakt med Demenslinjen (telefon 23 12 00 40).