Omsorg for personer med demens

Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv.

To eldre mennesker på kjøkkenet

Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som utvikler seg gradvis over tid og er den vanligste formen for demens. Redusert hukommelse kan være ett av de første symptomene, men etter hvert endres både adferd og personlighet.

Hvordan bør jeg oppføre meg?

Det kan være nyttig å prøve å forstå hva som ligger bak adferdsendringer eller uventede utsagn. Dersom en person med Alzheimers hevder at tingene deres blir stjålet, kan det skyldes at de er engstelige for å glemme hvor de har lagt dem. For noen kan løsningen være at alle ting får sin faste plass.

Dersom Alzheimers sykdom forårsaker vrangforestillinger og hallusinasjoner er det sjelden konstruktivt å komme med mange motargumenter. Selv om du ikke aktivt bør si deg enig, er det bedre å distrahere forsiktig og berolige. Enkle ting, som å gå en tur eller lytte til musikk, kan hjelpe.

Viktig å ta vare på deg selv

Å ha omsorg for en person med demens kan være krevende, og det er viktig at du setter av tid til å ta vare på deg selv. Noen velger å reise bort en gang i blant, og kanskje kan et korttidsopphold på sykehjem for personen med demens være verdt å prøve.

Det er lett å få dårlig samvittighet når man ber om avlastning, men det er ofte nødvendig for å kunne stå i omsorgsrollen over lang tid.

Behov for regelmessig hjelp

Det vil sannsynligvis komme en tid der personen med demens trenger regelmessig hjelp, enten i hjemmet, i en omsorgsbolig eller på sykehjem.

Hva som er riktig omsorg for en person med demens kan være vanskelig å vurdere. Men det er lurt å tenke på dette før, heller enn senere, slik at du har god tid til å orientere deg om de ulike tilbudene og gjøre de riktige valgene.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig hygiene, påkledning, innkjøp og matlaging. Det finnes også praktiske hjelpemidler som gjør det lettere for mennesker med demens å leve trygt hjemme.

Pleie- og omsorgsboliger

Pleie- og omsorgsboliger tilbyr hjelp med personlig pleie, for eksempel kroppsvask, påkledning og toalettbesøk.

Sykehjem

Sykehjem har sykepleier på vakt til enhver tid, og de kan tilby omfattende sykepleie dersom personen med demens er veldig forvirret eller inkontinent.

Hvor kan jeg få råd og støtte?

​Det finnes organisasjoner som gir råd og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. Du kan for eksempel ta kontakt med Demenslinjen (telefon 23 12 00 40).

I kommunene finnes det ofte egne demensteam som kan gi råd og praktisk støtte.