Senskader av diabetes

God kontroll av blodsukkeret reduserer risikoen for komplikasjoner og senskader som hjerte- og karsykdom og skader på øyne, nyrer og føtter.

Diabetes kan gi senskader på blodårene i øynene.

Illustrasjon: Colourbox

Oppsummering

Diabetes kan over tid føre til skader på de små blodårene i øynene (retinopati), i nyrene (nefropati) og i nervene (nevropati).

Diabetes kan også føre til arteriosklerose eller åreforkalkning i de store blodårene som forsyner hjertet, hjernen og føttene med blod.

Ereksjonsproblemer

Både problemer med nervesystemet og problemer med blodtilførselen kan føre til ereksjonsvikt, og menn med diabetes har derfor økt risiko for dette.

I tillegg kan noen blodtrykksmedisiner medvirke til ereksjonsproblemer. De fleste kan få ereksjonen tilbake igjen ved behandling.

Risikofaktorer og forebygging

Risikoen for senskader er redusert dersom du har god blodsukkerkontroll, det vil si at du stort sett ligger under den HbA1c-verdien som du og legen din har satt som mål for behandlingen. I tillegg henger graden av risiko for skader på blodårer og nerver sammen med høyt blodtrykk og/eller for høyt innhold av fettstoffer (kolesterol) i blodet.

Les mer om kolesterol og høyt blodtrykk og hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

Det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle alvorlige senskader, i tillegg til god blodsukkerregulering, er:

Behandling

Behandlingen av senskader og eventuelle tilleggssykdommer, dersom de skulle oppstå, blir stadig bedre.

Laserbehandling i rett tid kan forhindre alvorlige øyekomplikasjoner og blindhet. Utvikling av nyresykdom kan forhindres eller forsinkes ved god blodsukker- og blodtrykksbehandling.

Fotpleie og god egenbehandling av føtter ved nerveskade (nevropati) i føttene kan forhindre fotsår og amputasjon. Les mer om diabetes og føtter.

Ved andre former for nerveskade (potensproblemer/ereksjonssvikt og mage- og tarmproblemer) finnes det også god hjelp.

Behandling for ulike typer hjerte- og karsykdom kan forhindre hjerte- og hjerneinfarkt.