Brudd i håndleddet

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

Gipset hånd i fatle

Illustrasjon: Colourbox

Oppsummering

De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd som er så kompliserte at operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Behandling

Gipsbehandling

Dersom legen velger gipsbehandling vil du få lokalbedøvelse. Bruddet vil deretter bli satt på plass, og til slutt vil man legge på en gips.

Det er viktig at du beveger fingrene hele tiden etter at du har fått gips, enten dette er endelig behandling eller du bare har gipsen midlertidig frem til operasjon.

De første dagene etter bruddet bør du også holde armen høyt, slik at hånden ikke blir for hoven.

I noen få tilfeller klarer man ikke å holde bruddet i akseptabel stilling. I slike tilfeller får du satt inn noen tynne pinner gjennom huden sammen med gips. Normal tid til gips og eventuelle pinner fjernes er 3-4 uker.

Barn

Brudd i håndledd hos barn kan som oftest behandles med lukket reposisjon, det vil si at bruddet settes på plass uten at man må operere, og gips. Dersom bruddet må manipuleres, får barnet oftest narkose.

Operasjon

Ved valg av operasjon vil man alltid først legge på en gips. Operasjonen vil så bli utført i løpet av 1-2 uker.

Forberedelser hjemme før operasjon

Infeksjon er en fryktet komplikasjon ved alle operasjoner. Du kan gjøre følgende for å bidra til å minske risikoen for infeksjon:

  • Dersom du røyker bør du slutte med dette, og holde deg røykfri inntil såret er helt grodd, 3-4 uker etter operasjonen. Det samme gjelder dersom du har et overforbruk av alkohol. 
  • Dersom du har diabetes må du være ekstra nøye med å kontrollere og regulere blodsukkeret i forkant av operasjonen, gjerne i samråd med fastlegen.

På sykehuset før operasjon

Før en eventuell operasjonen vil du møte den som skal operere deg og en anestesilege som vil informere deg om hva som skal gjøres, hvilket resultat du kan forvente av operasjonen og om potensielle komplikasjoner knyttet til operasjonen og bedøvelsen.

Like før, under og etter operasjonen får du antibiotika for å forebygge infeksjon.

Kvelden før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi eller pastiller etter kl. 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker (vann, saft, kaffe, te), men ikke melkeprodukter eller juice fram til 2 timer før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.

Operasjonen

Bruddet kan enten opereres ved at man setter inn en plate som festes til benet. Denne vil da holde bruddet i korrekt stilling inntil det har grodd. I andre tilfeller kan det være nok å sette på en ytre ramme (ekstern fiksatør) som holder bruddet i korrekt stilling.

Noen ganger er en slik håndleddsoperasjon av moderat størrelse, mens andre ganger er det kompliserte og langvarige operasjoner. Du vil bli informert om omfanget av operasjonen i ditt tilfelle av kirurgen i forkant.

Etter operasjonen

Når operasjonen er ferdig, blir du liggende på oppvåkningsavdelingen i noen timer mens bedøvelsen går ut. Etterpå flyttes du til sengepost.

Det er svært viktig at du kommer raskt i gang med bevegelse av fingrene. Dette bør startes så snart som mulig etter operasjonen. Fysioterapeuter vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men egeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom du kommer raskt i gang med bevegelse i fingre og hånd er faren for komplikasjoner som infeksjoner, hevelse og tilstivning mye mindre. Du vil få smertestillende medikamenter slik at dette skal la seg gjøre.

Det vil variere fra pasient til pasient hvilke restriksjoner de får etter operasjoner. De fleste vil få lov å bevege fritt i armen etter et døgn, og en eventuell gips vil da bli fjernet.

Hvor lenge du blir på sykehuset etter operasjonen vil være individuelt og kan variere fra 0 til 4 dager. Etter du har kommet hjem, skal du fortsette treningen, enten alene eller ved hjelp av fysioterapeut nær hjemstedet.

Oppfølging

Det tar normalt opptil 6 uker før bruddet er helt grodd, uavhengig av behandlingsmetode. De som behandles med gips beholder gipsen i 4-6 uker. Hvor ofte du vil bli innkalt til kontroller vurderes individuelt, og avhenger av hvilken type behandling du har vært gjennom. Dette vil du bli informert om av legen som behandler deg.

Brudd behandlet med gips 

Alle som er behandlet med gips vil bli innkalt til kontroll etter cirka 10 dager. Det vil bli tatt røntgen ved denne kontrollen. Dette er for å sjekke at bruddet fortsatt står i en god stilling.

Dersom bruddet har flyttet på seg, noe som skjer i cirka 10 prosent av tilfellene, vil du bli tilbudt operasjon dersom dette synes å være den beste behandlingen for deg. Dersom bruddet står fint vil du bli innkalt til en ny kontroll, med røntgen, etter ytterligere cirka 4 uker. 

Brudd behandlet med ekstern fiksatør

Alle som har fått denne behandlingen vil bli innkalt til en poliklinisk kontroll med røntgen etter cirka to uker. Man vil da sjekke at bruddet står i korrekt stilling, fjerne sting og inspisere operasjonssårene. I noen tilfeller vil det være nødvendig å stramme ekstern fiksatør.

Dersom alt ser fint ut vil du bli innkalt etter ytterligere 4 uker. Da vil det også bli tatt røntgen, og ekstern fiksatør vil bli fjernet. Vi anbefaler at du tar to Paracet (tilsammen 1 gram) en time før konsultasjonen. Du trenger ikke å få bedøvelse i forbindelse med fjerningen.

Brudd behandlet med innvendig plate

Alle som har fått denne behandlingen vil bli innkalt til undersøkelse og oppfølging hos fysioterapeut etter to uker. Eventuell gips vil bli fjernet, og sår og bevegelse vil bli undersøkt. Ved denne konsultasjonen vil du få øvelser og eventuelt henvisning til fysioterapi.

Etter ytterligere fire uker vil du bli innkalt til undersøkelse og røntgenkontroll.

Sykemelding

Dette vil variere ut fra alvorlighetsgraden av bruddet og hvilket yrke du har. Dersom du ikke har en jobb bestående av tungt fysisk arbeid, vil sykemeldingstiden være cirka to uker. Har du en jobb med tungt fysisk arbeid vil du bli sykemeldt i cirka seks uker.

Mulige komplikasjoner ved brudd i håndleddet

Komplekst regionalt smertesyndrom

Dette er en sjelden, men smertefull lidelse som kjennetegnes av store smerter, hevelse og rødhet, glinsende hud, nedsatt bevegelse og økt behåring på den skadede armen. Dersom dette skulle oppstå vil du bli henvist til et tverrfaglig team som vil yte den nødvendige hjelp og behandling.

Det er viktig å merke seg at denne komplikasjonen kan oppstå uavhengig av hvilken behandling du har fått.

Komplikasjoner etter operasjon

Ved alle kirurgiske inngrep er det risiko for komplikasjoner. Mulige komplikasjoner etter operasjon ved håndleddsbrudd er:

  • infeksjon
  • nerveskade

Sykehuset gjør sitt ytterste for å forebygge infeksjon, men dette forekommer likevel hos en liten andel av pasientene. Tegn på infeksjon er:

  • rødhet, hevelse og varme i huden
  • væske fra såret
  • økende smerter
  • feber
  • generell sykdomsfølelse

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sykehuset.