Feberkramper

Feberkramper går som oftest raskt over og barnet blir helt bra etterpå. Feberkramper kan være skremmende å oppleve, men det er vanligvis ingen grunn til bekymring.

Baby i seng

​Ved feberkramper skal du kle helt av barnet

Oppsummering

Feberkramper er vanlig blant spedbarn og småbarn. De inntreffer hos opptil 5 av 100 barn under 5 år. Det er vanligvis korte og ufarlige krampeanfall som kan utløses fordi barnet har stigende feber.

Barn kan få feberkramper fra de er noen få måneder gamle. Det finnes ulike former for kramper. Denne informasjonen handler om enkle feberkramper.

​De fleste feberkramper går fort over og trenger ingen ytterligere behandling.

Symptombilde

Symptomene på feberkramper kan være skremmende.

 • Barnet mister bevisstheten, og kroppen rister eller skjelver.
 • Det er ikke mulig å få kontakt ved å prate med barnet.
 • Det kan skumme fra barnets munn.
 • Barnet kan kaste opp, tisse eller bæsje på seg.

De fleste barn som har enkle feberkramper skjelver eller rister like mye på begge sider av kroppen. De kan også bli helt stive i kroppen. Det går vanligvis over i løpet av et par minutter.

Dersom barnet rister mer på den ene enn den andre siden av kroppen eller anfallet varer mer enn fem minutter, kan barnet være rammet av komplekse feberkramper.

Disse er mer alvorlige og er forbundet med høyere risiko for å få epilepsi​. Dersom barnet har slike symptomer, bør det tas kontakt med lege, eller ring 113. Barn faller ofte i dyp søvn etter et slikt anfall.

Dette gjør du hvis barnet har feberkramper

 • Kle av barnet og forsøk nedkjøling med kalde kluter/håndkle.

 • Ta tiden. Det er nyttig for legen å vite hvor lenge anfallet varte. Ved varighet over fem minutter, ta kontakt med lege.

 • Legg barnet på siden.

 • Spedbarn vugges i armene dine mens de ligger på siden med bena så vidt høyere enn hodet.

 • Hvis barnet kaster opp, tørk oppkast vekk fra munnen slik at ikke det er noen risiko for kvelning.

 • Dersom barnet ditt har rykninger, forsøk å se om disse er på den ene eller begge sider av kroppen. Ved ensidige rykninger, forsøk å legg merke til om det er på høyre eller venstre side.

 • Dersom det er første gang barnet har et slikt krampeanfall bør man ta barnet med til lege, sykehus eller ring 113.

Behov for helsehjelp

Dersom barnet ditt har hatt feberkramper tidligere, er kanskje ikke legekontakt nødvendig.

Ta alltid kontakt med lege hvis du er bekymret eller hvis barnet ditt har hatt et krampeanfall og får et nytt i løpet av de neste 24 timene.

Årsaker

Mange tilstander kan forårsake feber. De vanligste tilstandene som forårsaker feberkramper er øre- eller halsbetennelse.

Utredning og diagnose

Legen vil undersøke barnet med tanke på årsak til feberen. Barnet kan kanskje trenge behandling for en betennelse eller infeksjon. Et ledd i en utredning vil kanskje være å ta en blod- eller urinprøve. Jo yngre barnet er, jo mer sannsynlig er det at legen vil henvise dere til sykehus.

Barnet vil også bli henvist til sykehus dersom legen mistenker en hjernehinnebetennelse (meningitt). Hjernehinnebetennelse kan noen ganger forårsake kramper. Det er en alvorlig infeksjon, men er sjelden direkte årsak til feberkramper.

Behandling

De fleste feberkramper går raskt over og trenger ingen ytterligere behandling. De fleste tilstandene som kan utløse feberkrampe skyldes virus, ikke bakterier. Antibiotika har ikke effekt på virus og er derfor sjeldent brukt i behandling av feberkramper.

Smertestillende som paracetamol og ibuprofen kan redusere feber og derved redusere sykdomsfølelse. Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at disse kan forebygge feberkramper. Disse kan fås reseptfritt (med barnesmak eller som stikkpiller) på apoteket. Ibuprofen kan brukes til barn over seks måneder. Paracetamol kan brukes til barn fra tre måneders alder.

Ibuprofen kan av og til gi mageknip. Paracetamol har få bivirkninger, men kan ved for høye doser gi leverskade. Dette kan i verste fall være dødelig. Det er derfor viktig ikke å overskride anbefalt dose.

Norske leger forskriver vanligvis diazepam eller midazolam etter førstegangs feberkrampe. Det kan brukes dersom barnet ditt skulle få et nytt feberkrampeanfall som varer over fem minutter.

Prognose

Barn blir helt bra etter et enkelt feberkrampeanfall. Ett av tre barn som har hatt et tilfelle av feberkramper, vil kunne få et nytt anfall ved ny episode med feber.

Feberkramper har ingen betydning for barnets utvikling eller læringsevne.

Barn som har hatt feberkrampeanfall gjør det like bra på skolen som andre barn, og de fleste vokser det vanligvis av seg ved fem eller seks års alder.

Barn som har hatt feberkramper har likevel en lett forhøyet risiko for å utvikle epilepsi senere i livet. Cirka 1 av 100 friske barn som har hatt feberkramper som små, utvikler epilepsi når de blir eldre. Epilepsi er en tilstand der man får gjentatte krampeanfall.

Akutt medisinsk hjelp

113

Trur du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Sist oppdatert tirsdag 30. april 2019

Fant du det du lette etter?