Førstehjelpsskrin

Du bør ha førstehjelpsutstyr hjemme, i bilen og på hytta, i tilfellet det skjer et uhell. Ha utstyret lett tilgjengelig, men i sikkerhet for små barn.

Innhold i førstehjelpsskrinet

Alle førstehjelpsskrin bør inneholde:

 • Plaster, kompresser, bandasjer og sårtape
 • Sårvask og saltvann til rensing av sår og skyll av øyet
 • Små dotter av gassbind (tupfere) for rensing av sår
 • Termometer
 • Pinsett og saks
 • Ispose
 • Engangshansker
 • Glass eller flaske til øyeskyll
 • Branngelé
 • Munn-til-munn maske eller duk
 • Febernedsettende og smertelindrende medisiner (tilpasset riktig alder)
 • Medisinsk kull (ved forgiftninger)
 • Krem mot kløe

Husk å fylle på utstyr når noe er brukt eller gammelt. For at utstyret skal vare lengst mulig, bør du oppbevare det tørt og i romtemperatur.

På tur er det i tillegg lurt å ha med tepper og vindbeskyttelse for å hindre nedkjøling, samt refleksvest, telefon, kart og navigeringsutstyr.

Informasjon om din posisjon

Hvis du ringer 113 blir posisjonen din sporet, men det er en fordel om du kan oppgi hvor du er. Det er lurt at barn lærer sin egen adresse så tidlig som mulig, slik at de kan informere om hvor de ringer fra i en eventuell nødsituasjon.  

På hytta kan en nødplakat være til hjelp for å forklare posisjonen din. Hos Kartverket kan du lage din egen nødplakat med posisjon og adresse.

Egenberedskap

I tillegg til førstehjelpsutstyr bør du ha et eget beredskapslager i tilfelle naturkatastrofe, terror eller ekstremvær. Se hva du bør ha i ditt beredskapslager på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Kontakt Giftinformasjonen

Du kan kontakte Giftinformasjonen ved spørsmål om forgiftninger og forgiftningsfare.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Førstehjelpsskrin. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 27. oktober 2023 [hentet torsdag 7. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/forstehjelp-og-skader/forstehjelpsskrin/

Sist oppdatert fredag 27. oktober 2023