Forstuet håndledd

Det er fort gjort å forstue håndleddet, men heldigvis er det svært gode prognoser for å bli helt bra igjen.

Forstuet håndledd

Oppsummering

Forstuing er et begrep vi bruker når den skadde har relativt svake symptomer, og røntgenbilder ikke viser skader på skjelettet.

En håndleddsforstuing kan skyldes et fall på en utstrakt hånd, et direkte slag mot håndleddet eller en vridning av håndleddet samtidig som det bøyes eller strekkes.

Symptombilde

 • Varierende grad av smerte
 • Ømhet
 • Hevelse
 • Nedsatt bevegelighet

Behov for helsehjelp

Er det tegn til misfarging, kraftig hevelse, synlig feilstilling (at leddet sitter «skjevt») eller at håndleddet kjennes ustabilt, bør du oppsøke legevakt og ta en røntgenundersøkelse.

Behandling

 • Protection - å beskytte skadestedet (i idrettssammenheng betyr det å ta spilleren ut av aktivitet - viktig de første 48 timene)
 • Rest - å hvile skadestedet (all belastning bør unngås det første døgnet)
 • Ice - nedkjøling av skadestedet (20 minutter med is annenhver time i et døgn eller to har god effekt)
 • Compression - kompresjon med elastisk tape/bandasje (skal beholdes døgnet rundt for å holde blødningen (hevelsen) så liten som mulig)
 • Elevation - å holde skadestedet høyt (så mye som mulig det første døgnet)

Målet med denne behandlingen er å:

 • Redusere smerter
 • Legge grunnlaget for en god rehabilitering

Teip/Støtteskinne

Treningen bør gjenopptas gradvis, og det kan være lurt å teipe eller bruke en støtteskinne når du returnerer til hverdags- eller idrettsaktiviteter.

Hvis det er snakk om alvorlige skader (brudd, kutt, avrevne sener etc.), er det viktig å kontakte legevakt eller medisinsk personell så snart som mulig.

Prognose

​Prognosene ved en enkel forstuing er gode. Hvis andre skader er utelukket, kan du begynne med idrett igjen i løpet av 1 til 2 uker.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Innholdet er levert av Senter for idrettsskadeforskning

Sist oppdatert torsdag 27. juni 2019