Heteslag og råd ved hetebølger

Unngå å bli for varm og dehydrert. Eldre og syke er særlig utsatt ved hetebølger. De er mer utsatt for skader og i verste fall død.

Termometer som viser 30 grader varme, med en sjøbakgrunn som refleterer sol og skyer.

Symptomer

Tegn og symptomer på oppheting og dehydrering er:

 • slapphet
 • fall og økt tendens til å falle
 • at du spiser og drikker mindre enn vanlig
 • akutt forvirring

Hvis dette skjer, bør du eller noen rundt deg ringe 113, ta kontakt med legevakt, lege, kommunale omsorgstjenester eller annet helsepersonell. De kan vurdere om det er nødvendig med sykehusinnleggelse.

Hva er en hetebølge?

En hetebølge defineres som fem døgn eller mer der gjennomsnittet for døgnets maks-temperatur er 28 grader eller mer, og gjennomsnittet for døgnets minimums- temperatur er 16 grader eller mer.

Råd for å unngå oppheting og dehydrering

De viktigste rådene for å takle hetebølge er:

 • drikk rikelig
 • bruk lette, luftige og lyse klær
 • dusj eller bad i kjølig vann, eventuelt legg våte håndklær på huden
 • opphold deg i kjølige rom
 • reduser fysisk aktivitet

Disse er spesielt utsatt

Enkelte grupper er særlig utsatt for skade og død ved hetebølger. Det gjelder:

 • eldre som er skrøpelige
 • personer med demens
 • personer med alvorlige kroniske sykdommer, for eksempel hjerte-og karsykdommer
 • personer som bor under dårlige sosiale forhold. Dette kan være personer som bor alene i byer og i høye etasjer i blokker der det er lite avkjøling og mulighet for å gå ut til kjøligere steder.

Vær oppmerksom på personer med økt risiko

Hvis du kjenner noen som er i faresonen for oppheting og dehydrering kan du besøke eller ringe dem ofte, for å sjekke at det går bra med dem. Familie, naboer, venner og omsorgstjenester kan være spesielt oppmerksomme.

Helse- og omsorgstjenestene kan evakuere utsatte personer for å sørge for grunnleggende behov, som riktig temperatur i omgivelsene, mat og drikke og omsorg. Medisinsk behandling blir da gitt av lege- eller helsepersonell med riktig kompetanse.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet , Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert fredag 24. juni 2022