Hurtigtest for hiv

Du kan sjekke deg gratis for hiv og og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Her får du informasjon om testen, og hvor du kan ta hurtigtest for hiv og enkelte andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Mann og  kvinne som har testet seg for hiv

​​​​​

Har du vært i en situasjon med mulig risiko for smitte for under 48 timer siden er det mulig å oppsøke legevakten og be om en medisinkur som kan forhindre at hivviruset etablerer seg i kroppen. Denne kuren kalles PEP (post exposure prophylaxis). Seksuelt aktive menn som har sex med menn har større risiko for å bli smittet med hiv.

Har du et aktivt seksualliv med flere partnere er det anbefalt å teste deg rutinemessig minst én gang i året. Du bør teste deg oftere dersom du har usikker sex eller har opplevd kondomsprekk.

Derfor bør du ta hurtigtest for hiv

Hvis du er usikker er det best å vite hvilken hivstatus du har. Tester du negativt slipper du mange bekymringer for egen helse. Tester du positivt får du nødvendig oppfølging for å forebygge alvorlig sykdom knyttet til hivinfeksjonen. Ubehandlet hivinfeksjon kan føre til at immunforsvaret ditt blir alvorlig svekket og lede til alvorlige helseplager som aldri forsvinner.

I tillegg har hivpositive som får riktig medisinsk behandling helt minimal risiko for å smitte andre. Ikke alle som blir smittet med hiv får sterke symptomer, så man kan være smittet uten å vite om det selv. Det er derfor risikabelt å vente for lenge med å bli testet.

Slik gjennomføres hurtigtesten for hiv

Hurtigtesten foregår ved at du får et stikk i fingeren. Bloddråpen blandes med kjemikalier og det tar kun noen sekunder før svaret er klart. Testresultatet ved hurtigtest regnes som svært pålitelig, men ved positivt svar vil det alltid bli tatt en vanlig blodprøve som sendes til laboratorium for analyse.

I en innledende samtale vil du få vite at en hivtest gir omtrent 80 prosent sikkert svar to til tre uker etter eventuelt smittetidspunkt. Først etter tre måneder vil testen gi 100 prosent sikkert svar. Du vil også få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha om testen.

Svaret er konfiden​sielt

Helsepersonell har taushetsplikt og du har krav på konfidensiell behandling. I forbindelse med testen kan du få svar på spørsmål om sikrere sex og informasjon om hvordan hiv smitter.

Du har også anledning til å ta opp andre spørsmål om seksuelle utfordringer, seksuell identitet, samliv og relasjoner.

Dersom du tester negativt

​De aller fleste tester negativt. En negativ test er en god indikasjon på at du ikke er smittet med hiv. Hivtest gir omtrent 80 prosent sikkert svar to til tre uker etter eventuelt smittetidspunkt. Først etter tre måneder vil testen gi 100 prosent sikkert svar. Har det gått mindre enn tre måneder kan du avtale ny time for 100 prosent sikker test.

En negativ test beskytter ikke mot fremtidig smitte, og det er viktig at du fortsetter å ta forholdsregler for å unngå smitte. Da unngår du å ødelegge gode seksuelle erfaringer med bekymring og anger.

​​Dersom du tester positivt

Et positivt prøvesvar betyr at du er smittet med hiv og det kan være en tung beskjed å få for de aller fleste. Men du er i gode hender.

Du vil få tilbud om å fortsette samtalen der du har testet deg. Du vil få hjelp til å kontakte en venn, partner eller et familiemedlem hvis du trenger noen å være sammen med etter å ha mottatt testresultatet. Teststedet henviser deg til en infeksjonsmedisinsk avdeling for oppfølging og behandling.

En positiv hivtest er ingen «dødsdom». Med riktig medisinsk oppfølging kan man leve et langt og godt liv som hivpositiv. I tillegg har hivpositive som får riktig medisinsk behandling helt minimal risiko for å smitte andre.

Her kan du teste deg med hurtigtest for hiv

Alle kan be om å få tatt en test for hiv eller annen seksuelt overførbar infeksjon hos fastlegen. Test og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner er gratis i Norge. For noen vil ett av de etter hvert mange stedene som tilbyr hurtigtest for hiv være et alternativ eller supplement til jevnlige helsesjekker hos fastlegen.

En hurtigtest gir det svaret på stedet og kan gjennomføres anonymt. Alle som har hatt ubeskyttet sex med en eller flere de ikke kjenner hivstatusen til, bør vurdere å sjekke seg for hiv.

På de følgende stedene nedenfor kan du ta en hurtigtest for hiv. De fleste stedene kan du også teste deg for andre seksuelt overførbare infeksjoner. Gå inn på lenkene for å finne informasjon om tilbudet og åpningstider.

Tilbudet Minuttest.no viser hurtigtesttilbud som er særlig rettet mot innvandrere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Haugesund.

OSLO

Aksept – senter for alle berørt av hiv – tilbyr hurtigtest for hiv.

Helsesenteret for papirløse migranter – tilbyr tester for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Sjekkpunkt – anonymt hurtigtesttilbud til menn som har sex med menn (msm) – drives av frivillige likepersoner. De tilbyr hurtigtest for både hiv og syfilis, og tester også for gonoré, klamydia og mycoplasma. Tilbudet er gratis og anonymt.

Olafiaklinikken – tilbyr tester for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Sex og samfunn – senter for ung seksualitet – tilbyr gratis drop-inn med tilbud om test for alle seksuelt overførbare infeksjoner for alle under 25 år.

​Sex og samfunn – helsetilbud til personer som kjøper sex – tilbyr hurtigtest for hiv til personer som kjøper sex og personer som går på PEP (posteksponeringsprofylaktisk behandling).

Nadheim – tilbud for personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester – tilbyr tester for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

BERGEN

Haukeland Universitetssykehus – poliklinikken for seksuelt overførbare infeksjonar – tilbyr tester for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Aksept Bergen – åpent tilbud for alle berørt av hiv – tilbyr hurtigtest for hiv.

STAVANGER

Stavanger Universitetssjukehus – poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner – tilbyr testing for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Albertine - tilbud til mennesker med prostitusjonserfaring – tilbyr hurtigtest for hiv.

TRONDHEIM

St. Olavs hospital – poliklinikk for hud- og kjønnssykdommer – tilbyr testing for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Aksept og Mestring - Kirkens Bymisjon – tilbyr hurtigtest for hiv.

TROMSØ

Sosialmedisinsk senter – tilbyr hurtigtest for hiv og testing for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

KRISTIANSAND

Sørlandet sykehus Kristiansand – lavterskeltilbud for testing av seksuelt overførbare sykdommer

Sentrum legesenter – tilbyr testing for alle seksuelt overførbare infeksjoner.

HAUGESUND

Testivest.no – tilbyr tester for alle seksuelt overførbare infeksjoner (men ikke hurtigtest for hiv).

KIRKENES

Kirkenes legesenter – tilbyr testing for alle seksuelt overførbare infeksjoner.