Revmatisk feber

Revmatisk feber, eller giktfeber, er en alvorlig komplikasjon som kan oppstå etter en ubehandlet halsinfeksjon med streptokokker, vanligvis hos barn. Behandling kan lindre symptomene og bidra til å forhindre ytterligere problemer.

revmatisk feber

Illustrasjon: KK Tan / Mostphotos (illustrasjonsbilde)

Oppsummering

​Sår hals er sjelden alvorlig og går ofte over av seg selv, men infeksjon med en type bakterier som heter gruppe A streptokokker, kan være mer alvorlig. Uten behandling med antibiotika kan det utvikle seg til revmatisk feber.

Symptomene på revmatisk feber er ikke forårsaket av selve infeksjonen, men av kroppens reaksjon på den. Immunsystemet, som vanligvis beskytter oss mot infeksjoner, angriper noen av kroppens egne vev samtidig som det angriper streptokokkene.

Dette kan forårsake problemer med leddene, hjernen, huden og hjertet. De fleste av disse problemene er midlertidige og vil gå over av seg selv, men hvis det har oppstått skade på hjertet, er den sannsynligvis permanent.

Revmatisk feber kan skade hjerteklaffene, noe som betyr at hjertet ikke kan pumpe blod så effektivt som før.

Revmatisk feber rammer barn mye oftere enn voksne. Sykdommen er vanligst hvor medisinsk behandling ikke er lett tilgjengelig, og hvor folk lever trangt. Den er vanligst i det sørlige og vestlige Afrika, deler av Asia og Sør-Amerika. Revmatisk feber er sjelden i vestlige land.

Symptombilde

​Som navnet antyder, er det viktigste symptomet på revmatisk feber en økt temperatur. Andre mulige symptomer er:

  • smerte i leddene
  • brystsmerter
  • kortpustethet

Hos legen vil du bli spurt om disse og andre symptomer. Du bør også få spørsmål om barnet ditt nylig har hatt vondt i halsen eller skarlagensfeber.

Utredning og diagnose

Hvis legen mistenker revmatisk feber, vil hun lytte på barnets hjerte for bilyder og uvanlig hjerterytme.

Ved mistanke om klaffefeil, blir barnet lagt inn på sykehus for flere undersøkelser og behandling. Det er mulig å ta en blodprøve for å kontrollere om barnet har hatt en streptokokkinfeksjon.

Behandling

Symptomlindring

Bortsett fra skader på hjertet, forsvinner symptomene på revmatisk feber av seg selv etter noen uker, men behandling vil gjøre sykdomsforløpet kortere.

Det første legen vil gjøre er å forskrive antibiotika mot infeksjonen, og sannsynligvis anbefale smertestillende legemidler mot leddsmerter. Dette kan være paracetamol, eller et anti-inflammatorisk legemiddel som ibuprofen eller naproksen. Behandlingen kan redusere både hevelse og smerter i ledd.

Pågående antibiotikabehandling

Uten behandling er det vanlig med tilbakefall etter første episode med revmatisk feber. Dette kan forårsake mer hjerteskade. Leger anbefaler derfor regelmessig behandling med antibiotika, ofte i mange år.

Barn vil sannsynligvis trenge en injeksjon med antibiotika hver tredje eller fjerde uke. For barn med mindre alvorlige symptomer kan antibiotikabehandling i ett år være tilstrekkelig.

Hjertesviktbehandling?

Dessverre er det fare for permanent skade på hjertet forårsaket av revmatisk feber. Legen vil vurdere om det er gunstig med hjertemedisiner og vanndrivende legemidler (diuretika) slik at kroppen blir kvitt overflødig væske som kan hope seg opp når hjertet ikke pumper godt nok.

Noen mennesker har skader som er så ubetydelige at de ikke trenger legemidler for å hjelpe hjertet.

​Sydenhams chorea

​Sydenhams chorea er en hjernesykdom som kan ramme noen barn etter revmatisk feber. Hjernesykdommen kjennetegnes av episoder med rykkvise bevegelser, vanligvis av hender, føtter og ansikt. På youtube finnes videoopptak som viser dette.

Sydenhams chorea går vanligvis over etter noen uker eller måneder. De fleste barn trenger ikke medisinsk behandling, bare beroligelse og støtte, og et rolig miljø der de kan hvile og slappe av.

For barn med alvorlige symptomer på Sydenhams chorea, eller med symptomer som varer lenge, kan legemidler hjelpe. Legemidlene kan forårsake bivirkninger, og er vanligvis siste utvei.

Prognose

Ved behandling forsvinner symptomene på revmatisk feber vanligvis etter en uke eller to. De fleste pasienter kan forlate sykehuset innen to uker.

Barnet må ta blodprøver en stund, fram til tegnene på infeksjon er borte. Dette vil trolig være to ganger i uka til å begynne med, så gradvis sjeldnere. Barnet kan også trenge kontroller hos en hjertelege (kardiolog), hver sjette måned til å begynne med, deretter hvert eller annethvert år.

Faren for revmatisk feber er ikke feberen selv, men mulig hjerteskade hvis barnet ditt får en ny episode i framtiden. For å forhindre sykdomsforverring, er det viktig å etterleve den langvarige antibiotikabehandlingen som legen anbefaler.

Streptokokker er en vanlig infeksjon i munn og hals. Barn som har hatt revmatisk feber, og deres foreldre, må være spesielt oppmerksom på munnhelse. Dette innebærer å:

  • pusse tennene forsiktig og regelmessig
  • ikke utsette behandling av tann- eller munnproblemer
  • sørge for at halsbetennelser behandles tidlig

Den som har fått revmatisk feber, må få antibiotika før noen større tannbehandling. Sørg for at du forteller tannlegen at barnet har gjennomgått sykdommen.