Hypofyseadenom

Et hypofyseadenom er en godartet svulst i hypofysen. Sykdomsbildet avhenger av om svulstene produserer hormoner eller ikke, og hvilket hormon de eventuelt lager.

Oppsummering

Hypofysen er plassert under hjernen, bak øynene. Den er forbundet med hjernen gjennom hypofysestilken. Hypofysen regulerer en rekke hormoner i kroppen. Man skiller mellom hypofyseadenomer som lager hormoner og de som ikke gjør det.

Antall nye tilfeller av hypofyseadenom er cirka 4 per 100 000 innbygger årlig. Cirka halvparten av disse produserer ikke hormoner. Hypofysesvulster er godartede svulster som ikke sprer seg til andre organer.

Symptomer på hypofyseadenom

De  hypofyseadenomene som produserer hormoner gir ulike sykdommer avhengig av hvilket hormon de lager.

  • Svulster som produserer prolaktin kalles prolaktinom . De gir forstyrrelser i menstruasjon hos kvinner og redusert seksuell lyst hos menn..
  • Hypofyseadenomer som produserer veksthormon gir en sykdoms som kalles akromegali.
  • Hypofyseadenomer som produserer ACTH stimulerer binyrene til å lage mer kortisol enn man trenger, og kalles Cushings syndrom.

Makroadenom

Om hypofyseadenomet blir større enn 10 mm i diameter kalles det makroadenom. Makroadenomer kan gi synsforstyrrelser om det klemmer på synsnervekrysningen. Da kan det føre til nedsatt sidesyn eller svekket sentralsyn. 

Hypofysesvikt

Hypofysemakroadenomer kan også føre til for lav  produksjon av viktige hormoner, og gi hypofysesvikt.

Symptomer på hypofysesvikt kan blant annet være at du blir

  • trett og slapp
  • kvalm
  • mister menstruasjon
  • får liten seksuell interesse

Mikroademon

Hypofyseadenomer som er mindre enn 10 mm kalles mikroadenomer. Mikroadenomer vokser sjelden, og gir sjelden symptomer med mindre de lager hormoner.

Svulstene som ikke produserer hormoner oppdages ofte tilfeldig ved MR- eller CT-undersøkelse av hodet. De kan også bli oppdaget nettopp fordi de gir symptomer som redusert syn eller hypofysesvikt.

Årsaker til hypofyseadenom

Som regel finner legene ingen årsak til sykdommen. I cirka en prosent av tilfellene er det en arvelig tilstand som ligger til grunn.

Utredning og diagnose

Om du har en av svulstene som produserer hormoner, vil legene forsøke å avdekke en overproduksjon i hormoner.  Dette gjøres gjennom

  • klinisk undersøkelser
  • blodprøver
  • ulike tester 

Behandling for hypofysemakroadenomer

Om du har et mikroademon uten symptomer vil du vanligvis ikke få behandling for det. Du vil bli fulgt opp med en ny MR-undersøkelse etter 12 måneder.

Om du har hypofysemakroadenomer som påvirker synet vil du få behandling med operasjon. Det vanlige er å operere gjennom nesen (transsfenoidal kirurgi), men det kan også opereres gjennom hodet (kraniotomi). Operasjonen tar 1,5-2,5 timer. Du blir på sykehus i 3-5 dager. Du kommer raskt opp av sengen. Det er vanlig å bli sykmeldt i 4-6 uker etter operasjon. Om svulsten ikke kan fjernes kirurgisk kan du få strålebehandling.

Hypofyseadenomer som produserer prolaktin behandles nesten alltid med medisiner som kan normalisere produksjonen av prolaktin og krympte svulsten.

Ved hypofyseadenomer som produserer veksthormoner (akromegali) er det vanlig å få behandling med medisiner før operasjon.

Ved Cushings syndrom forsøker legene alltid å fjerne hypofyseadenomet kirurgisk.

Hvordan er forløpet?

Alle som har hypofyseadenom vil få oppfølging for å undersøke hypofysefunksjon, og for å oppdage om svulsten eventuelt vokser igjen.

Det er vanlig med første kontroll hos spesialist i stoffskiftesykdommer (endokrinolog) cirka tre måneder etter operasjonen.

Legen vil vurdere om hypofysen fungerer normalt, og om operasjonen var vellykket.  

Hvis du utvikler hypofysesvikt får du oppfølging for å sikre best mulig behandling for å erstatte hormonene du har for lite av.

Å leve med

De fleste lever godt med sykdommen. Hvis du får hypofysesvikt, vil du vanligvis få behandling resten av livet. Behandlingen er enkel å gjennomføre. 

Har du lavt stoffskifte behandles det med tabletter. 

Mangler du kortisol får du kortison tabletter som doseres morgen og midt på dagen. Kortisondosen økes ved feber, infeksjoner, operasjoner og ved større psykiske eller fysiske anstrengelser. 

Menn som har for lite testosteron får behandling med Testosteron gel eller krem som påsmøres hver morgen. 

Kvinner får østrogen og progesteron tilskudd som tabletter eller plaster til forventet alder for menopause.

Mangler du veksthormon kan det erstattes med injeksjon som du gjør selv hver kveld.

Kontakt med likepersoner

Trenger du å snakke med andre i din situasjon kan du kontakte

Kurs

Lærings- og mestringssenteret ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs for pasienter og pårørende med hypofysesvulst og for pasienter og pårørende med hypofysesvikt. Du trenger en henvisning fra legen din for å delta. 

Endokrinologi - Nasjonal veileder [Internett]. Versjon 0.2. Norsk Endokrinologisk Forening (NEF), Oslo 2018 [hentet 2020-11-10]. Tilgjengelig fra: www.endokrinologi.no

Melmed S. Pituitary-Tumor Endocrinopathies [Internett]. N Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):937-950. doi: 10.1056/NEJMra1810772. PMID: 32130815. [hentet 2020-11-10]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32130815

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Hypofyseadenom. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 16. januar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/hormoner/hypofyseadenom/

Sist oppdatert tirsdag 16. januar 2024