Hånd-, fot- og munnsykdom

Hånd-, fot- og munnsyke er en vanlig virussykdom som gir blemmer og rødhet i munnen, og blemmer og utslett på hender og føtter. Mange har i tillegg feber og smerter i munn og hals. I de aller fleste tilfeller går sykdommen over av seg selv innen en uke.

Oppsummering

Hånd-, fot- og munnsyke rammer særlig små barn og opptrer typisk som lokale utbrudd i barnehager på sensommeren og høsten. 

Ikke alle som blir smittet får like mye symptomer. Sykdommen krever ikke behandling, men håndvask og vanlige hygienetiltak er viktig for å unngå smitte.

Symptomer

Sykdommen starter ofte med smerter i munn og svelg etterfulgt av vegring for å spise. I munnen oppstår det røde flekker som får en blemme i midten. Blemmene blir vanligvis noen få millimeter store. Det vanligste stedet å få blemmer er på tunga og på innsiden av kinnene.

Samtidig kan man få et rødt utslett inne i håndflatene og på fotsålene, typisk langs kanten av fotsålen. Blemmene kan også komme på oversiden av fingre og tær. I noen tilfeller får man det samme utslettet på rumpe og baksiden av lår, og noen ganger rundt munnen.

Det kan være vanskelig å skille vannkopper fra disse blemmene. Utslettet ved hånd-, fot- munnsyke klør imidlertid som oftest ikke i motsetning til vannkopper.

En del av barna vil også få feber, men sjelden over 38,5°C.

Hånd fot og munnsyke på kne

Utslett på kne.

Årsaker

Hånd-, fot og munnsyke skyldes et virus som smitter ved kontakt med spytt, slim og avføring fra en som er smittet. Håndvask er derfor et viktig tiltak for å unngå smitte. Man er gjerne mest smittsom rett før man får utslett.

Det er flere typer virus som kan gi sykdommen, men de er alle av typen enterovirus. Det vanligste enteroviruset som gir hånd-, fot- og munnsyke er coxsackievirus.

Utredning og diagnose

Diagnosen stilles ved å finne typiske symptomer som beskrevet over. Viruset kan påvises i prøvemateriale fra blemmene og i avføringsprøver, men dette er sjelden nødvendig.

Behandling

​Det finnes ingen behandling mot selve virussykdommen. Hånd-, fot- og munnsyke går over av seg selv, som oftest i løpet av 3-4 dager og noen ganger opp mot en uke. 

Det er viktig med nok drikke, og man kan bruke paracetamol mot smerter i munnen og eventuelt mot feber.

Prognose

Sykdommen går over av seg selv hos de aller fleste barn, uten at det er behov for å kontakte lege. Barn kan gå i barnehage eller på skolen når deres allmenntilstand tillater det. Man trenger ikke vente til utslettet er borte.

Virusene, som kan forårsake hånd-, fot- og munnsyke, kan i noen tilfeller gi en kraftigere munninfeksjon, men uten at det oppstår utslett andre steder på kroppen. Dette kalles herpangina, og kjennetegnes av blemmer, rødhet og sår i munnslimhinnen som er dekket av et hvitlig belegg. Høyere feber og større smerter i munnen er vanlig.

Selv om også herpangina går over av seg selv, må noen mindre barn med herpangina innlegges på sykehus for smertestillende behandling og hjelp til å få i seg væske. Herpangina kan likne på førstegangsinfeksjon med herpesvirus, men ved herpesvirus er det ofte sår og blemmer også på lepper og rundt munn.

Selv om hånd-, fot- og munnsyke og herpangina er vanligst hos barnehagebarn, kan det ramme eldre barn og voksne.

Det er sjelden hånd-, fot- og munnsyke og herpangina fører til komplikasjoner, utover manglende væskeinntak på grunn av smerter i munnen. I noen svært sjeldne tilfeller kan man få en mer alvorlig infeksjon som også kan påvirke andre organer. Opplever du slike mer alvorlige symptomer, må lege kontaktes. 

Hand, foot, and mouth disease and herpangina​. Helsebiblioteket, desember 2018.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert fredag 4. januar 2019