Pust deg bedre - et digitalt verktøy for lungesyke

«Pust deg bedre» er en app som hjelper lungesyke med å håndtere slim og åndenød gjennom visualiserte pusteteknikker. Teknikkene er internasjonale og forankret i kunnskapsbasert praksis.

Appen erstatter ikke behandlingen hos fysioterapeuten, men er et nyttig supplement som både strukturerer og støtter deg som er lungesyk i din egen behandling av sykdommen.

Du vil få beskjed av din fysioterapeut dersom du skal bruke denne appen. Spør gjerne fysioterapeuten din om appen er aktuell for deg, hvis du er usikker.

Det er viktig at behandlingsplanen blir satt opp av kvalifisert helsepersonell. Veiledning i lungefysioterapi og applikasjonens funksjonalitet er en forutsetning for å lykkes med dette verktøyet. Øvrig helsepersonell kan støtte deg i oppfølgingen dersom du trenger det.

Om appen

Appen er tilgjengelig i Google Play og Apple App Store, og kan lastes ned herfra:

 

For å kunne bruke appen må du:

  • ha en smarttelefon fra 2016 eller nyere, med noen unntak
  • kjenne til og kunne bruke vanlig funksjonalitet på en smarttelefon
  • kunne lese og forstå norsk

Slik bruker du appen

I appen finner du visualiserte pusteteknikker presentert ved hjelp av 3D-animasjoner.

Det gjør din egenbehandling mer strukturert og motiverende. For å kunne bruke appen på best mulig måte bør du kontakte fysioterapeut før du begynner å bruke den. Slik kan dere sammen velge ut de mest skånsomme og effektive pusteteknikkene for deg.

I appen vil du finne en brukerside som inneholder din spesialtilpassede behandling. Her finner du de pusteteknikkene som er anbefalt for deg.

min side i appen kan du registrere hvilken nytteverdi du selv synes du har av de ulike øvelsene.

Brukermanual

Appen har en innebygget brukermanual som du finner under spørsmålstegnet. Her finner du forklaringer på ikoner, innhold og funksjonaliteten i applikasjonen.

Hvilke sykdommer kan appen hjelpe med?

«Pust deg bedre» lærer deg nyttige pusteteknikker dersom du har en sykdom hvor slim og åndenød er fremtredende symptomer. Her er noen eksempler:

Selv om du ikke har noen av disse sykdommene kan du ha nytte av appen, for eksempel hvis du har symptomer som kan lindres av pusteteknikkene du lærer å bruke i appen.

Formålet med appen

Med «Pust deg bedre» har du alltid din behandling lett tilgjengelig på din telefon. Det gjør det lettere for deg å følge opp behandlingen du har fått anbefalt av din fysioterapeut. Ved at du klarer å håndtere plagsomme symptomer på egen hånd, kan du oppleve økt mestring. Lungeinfeksjoner er nært forbundet med opphopning av slim i luftveiene. Ved å jevnlig fjerne slim, vil risikoen for infeksjoner reduseres, noe som gir deg bedre helse.

Også nyttig for pårørende

«Pust deg bedre» skal hjelpe pasienter med å mestre sin hverdag. Også du som pårørende kan ha nytte av verktøyet ved lære mer om behandlingen, slik at du kan være en støttespiller for de som opplever disse symptomene. Ved å ta del i egenbehandlingen gjennom appen kan du motivere til selvhjelp og dele kunnskap med de du bryr deg om, og øke forståelsen for hva de gjennomgår.

Personvern og faglig ansvarlig

«Pust deg bedre» samler ikke inn personopplysninger.

Appen er utviklet av Helse Førde i samarbeid med Haptiq AS. Helse Førde er faglig ansvarlig.

LHL

Medlemsorganisasjonen LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende.

Innholdet er levert av Helse Førde

Sist oppdatert torsdag 4. juni 2020