Frossen skulder

Frossen skulder (frozen shoulder) er en betennelse som gir langvarige smerter og nedsatt bevegelighet i skulderen. Smertene kommer ofte snikende.

Bilde av en mann som holder seg på skulderen. Skulderleddet er markert rødt for å vise hvor smerten kan sitte..

Hva er frossen skulder?

Frossen skulder er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, samt ofte i det omgivende bløtvevet. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet. Dette fører til langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen. Frossen skulder kalles også skulderkapsulitt.

Frossen skulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i ett til tre år. Enkelte kan ha symptomer i opptil ti år, men dette er sjeldent.

Symptomer på frossen skulder

Betennelsen i skulderen utvikler seg sakte og kommer snikende. Ofte kommer smertene uten en spesiell utløsende årsak.

Vanlige symptomer ved frossen skulder:

  • smerter i skulder og ofte arm
  • sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen
  • vansker med å løfte armen over skulderhøyde
  • strålesmerter helt ned i underarmen
  • smerter også ved hvile og om natten

Noen kan være ute av stand til å bevege skulderen i det hele tatt.

Etter en tid går smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake. For noen kan sykdomsforløpet strekke seg over flere år.

Årsaker

De fleste som får frossen skulder er i alderen mellom 40 og 70 år. Noen kan utvikle frossen skulder i både høyre og venstre skulder. 

Frossen skulder uten åpenbar årsak

Hos de fleste er årsaken til frossen skulder uforklarlig. Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant. Plagene kan vare i opptil tre år.

Frossen skulder grunnet skade

Frossen skulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulderen eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant. Plagene går ofte over innen 1 - 1,5 år. 

Frossen skulder grunnet langvarig mangel på aktivitet

Tilstanden kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved diabetes, hjerneslag med lammelse, etter brudd, eller ved leddgikt. Større operative inngrep i skulder, brystkasse eller nakke kan også være årsak til diagnosen.

Hva kan du gjøre selv?

Du bør fortsette å holde skulderen i bevegelse dersom du begynner å kjenne på skuldersmerter. Dette kan forhindre at smertene utvikler seg til frossen skulder.

Utredning og diagnose

Som regel holder det med en klinisk undersøkelse for å fastslå diagnosen. Likevel kan det være nødvendig med en artrografi (radiologisk undersøkelse av skulderleddet etter at det først er sprøytet inn kontrastvæske) eller MR for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Behandling ved frossen skulder kan være:

  • kortisoninjeksjoner og medikamentell behandling
  • ergoterapi
  • kirurgi

Fysioterapeutisk behandling anbefales ikke i fasen skulderen er i tilfrysing. Det kan gjøre tilstanden verre. Fysioterapi kan ha god effekt når smertene stabiliserer seg. En tommelfingerregel er at når du kan sove på den siden du har vondt, kan det være aktuelt med veiledet trening fra fysioterapeut.

Rettigheter

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Innholdet er levert av Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN)

Sist oppdatert mandag 13. juni 2022