Frossen skulder (Frozen shoulder)

Frossen skulder er en betennelse i leddhinnen som gir langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen. Smertene kommer ofte snikende.

Bilde av en mann med vond skulder.

Oppsummering

Frossen skulder kalles også skulderkapsulitt, og er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, samt ofte i det omgivende bløtvevet. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

Frossen skulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i ett til tre år. Enkelte kan ha symptomer i opptil ti år, men dette er sjeldent.

Symptomer på frossen skulder

Tilstanden utvikler seg sakte og kommer snikende med smerter og stivhet i skulderleddet og ofte uten en spesiell utløsende årsak.

Ved frossen skulder kan følgende symptomer oppstå:

  • smerter og nedsatt funksjonalitet i skulder og ofte arm. Når leddet blir strammere og stivere vil enkle bevegelser, som det å heve armen, bli vanskelig.
  • betydelige smerter i hvile og om natten. Vanskelig for å ligge på den vonde skulderen.
  • smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen
  • noen kan oppleve strålesmerter helt ned i underarmen
  • sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen. Problemer med å kle på seg og med å løfte armen over skulderhøyde.
  • bevegeligheten er redusert i alle retninger
  • i noen tilfeller kan man være ute av stand til å bevege skulderen i det hele tatt

Etter en tid går smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake, men sykdomsforløpet kan strekke seg over flere år.

Årsaker

Hos de fleste er årsaken til frossen skulder uforklarlig. Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant.

Frossen skulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulderen eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant.

Den førstnevnte varianten kan vare i opptil tre år, mens den andre kan gå over av seg selv på bare halvparten av tiden, med eller uten behandling. Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved diabetes, hjerneslag med lammelse, etter brudd, eller ved leddgikt. Større operative inngrep i skulder, brystkasse eller nakke kan også være årsak til diagnosen.

Tilstanden finnes oftest hos personer i alderen mellom 40 og 70 år. Det er like mange menn som kvinner som får frossen skulder. Noen kan utvikle frossen skulder i både høyre og venstre skulder. I verste fall kan det ta flere år før virkelig bedring begynner å framtre.

Utredning og diagnose

Som regel holder det med en klinisk undersøkelse for å fastslå diagnosen. Likevel kan det være nødvendig med en artrografi (radiologisk undersøkelse av skulderleddet etter at det først er sprøytet inn kontrastvæske) eller MR for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Om du bevisst holder bevegeligheten i skulderen vedlike fra når du begynner å kjenne skuldersmerter, kan du forhindre at tilstanden utvikler seg til en utvilsom frossen skulder. Imidlertid er de fleste av oss laget slik at begynnende, svake smerter er noe vi velger å overse. Vi satser på at de går over av seg selv.

Behandling ved frossen skulder kan være:

  • kortisoninjeksjoner og medikamentell behandling
  • ergoterapi
  • kirurgi

Du kan alltid ha nytte av å ha kontakt med en fysioterapeut i perioden du sliter med en frossen skulder. Fysioterapeutisk behandling anbefales likevel ikke i fasen skulderen er i tilfrysing. Det kan gjøre tilstanden verre. Fysioterapi kan ha god effekt når smertene stabiliserer seg. En tommelfingerregel er at når du kan sove på den siden du har vondt, så kan det være aktuelt med veiledet trening fra fysioterapeut.

Rettigheter

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.