Kongenital erytropoietisk porfyri (CEP)

Kongenital erytropoietisk porfyri (CEP) er en sjelden og arvelig sykdom der hud som utsettes for sollys kan bli skjør, utvikle saktegroende sår og blemmer og gi arrskader. Mange vil også få nedbrytning av røde blodlegemer og lav blodprosent.

Oppsummering

Kongenital erytropoietisk porfyri (CEP) skyldes en omsetningsfeil i benmargen som fører til opphopning i kroppen av en gruppe stoffer som heter porfyriner. I huden reagerer porfyrinene med sollys, og gir en skade i huden, og de kan også føre til at røde blodlegemer blir brutt ned raskere enn normalt.

Sykdommen kan gi betydelig nedsatt livskvalitet, men hvor alvorlig sykdommen er varierer fra person til person. Du kan forebygge hudskadene ved å hindre at sollyset treffer huden. Kongenital erytropoietisk porfyri kalles også Günthers sykdom.

Det er registrert under fem personer med kongenital erytropoietisk porfyri i Norge.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ved Haukelands universitetsjukehus gir informasjon og veiledning til personer i hele landet med kongenital erytropoietisk porfyri, deres familie og deres behandlere. NAPOS gir hjelp og støtte, ettersom det ikke finnes noen pasientforening for denne diagnosen per i dag.

Symptombilde

Sykdomsuttrykket varierer, men de fleste med kongenital erytropoietisk porfyri har alvorlig lysømfintlighet som fører til sår og væskefylte blemmer på lyseksponert hud, med påfølgende arrdannelse.

Symptomene oppstår hyppigst i spedbarnsalder. Rød urin, for eksempel rødfargede bleier, kan derfor være en tidlig indikasjon på diagnosen. Mange får også lav blodprosent.

Langtidskomplikasjoner

Sykdommen kan blant annet gi alvorlige arrdannelser. Betennelser og arrdannelse på hornhinnen i øynene kan føre til nedsatt syn. Porfyriner kan også lagres i ben, og du kan få problemer med bentap og feilstillinger fordi skjelettet blir svakere. Noen vil oppleve utfordringer på grunn av stor nedbrytning av røde blodlegemer, som igjen fører til lav blodprosent.

Utredning og diagnose

Urin-, blod- og avføringsprøver sendes til et spesiallaboratorium på Haukeland universitetssykehus. Der analyserer de porfyriner for å stille diagnosen kongenital erytropoietisk porfyri.

Behandling

Du kan redusere hudskadene ved å unngå at sollyset treffer huden, blant annet ved å dekke deg til med klær, hansker, caps, buff og spesialsolkremer. Lyset som gir skade ved kongenital erytropoietisk porfyri stoppes ikke av vindusruter, og du må beskytte deg mot sollys også innendørs og når du kjører bil. Noen vil trenge blodoverføring på grunn av lav blodprosent. Benmargstransplantasjon vil helbrede sykdommen, og kan være et alternativ ved svært alvorlige symptomer.

Oppfølging

Det anbefales jevnlig kontroll av sykdommen, men hvor ofte du skal til kontroll vil avhenge av alvorlighetsgrad.

Prognose

En vellykket benmargstransplantasjon vil helbrede sykdommen, og kan være et alternativ ved alvorlig sykdomsgrad. Du kan også redusere hudskadene ved å beskytte deg mot sollys.

Mer informasjon på nettsiden til NAPOS

Du finner mer informasjon om kongenital erytropoietisk porfyripå nettsidene til det nasjonale kompetansesenteret, NAPOS

​​Orpha.net [Internett]. Paris: Orpha.net; 2009 [hentet 2020-01-20]. Tilgjengelig fra: https://www.orpha.net

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Sist oppdatert tirsdag 21. januar 2020