Krystallsyke

Krystallsyke er en vanlig sykdom i det indre øret som kjennetegnes av at bestemte hodebevegelser utløser kortvarige anfall av svimmelhet. Symptomene skyldes krystaller (otolitter) som har løsnet fra øresteinsorganene og falt inn i buegangene i det indre øret. Sykdommen er ufarlig og går ofte over av seg selv, men hos noen kan symptomene være mer langvarige og plagsomme.

kvinne svimmel av krystallsyke

Oppsummering

​Det medisinske navnet på krystallsyke er Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Dette betyr godartet, anfallspreget svimmelhet utløst av stillingsendringer. 

Hvor vanlig er sykdommen?

Krystallsyke er svært vanlig, og det medisinske fagmiljøet anslår at omkring 80 000 nordmenn opplever sykdommen hvert år.

Sykdommen er sjelden hos barn, men blir mer vanlig i voksen alder fra fylte 30 år. Den er svært vanlig blant eldre og noe hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Symptomer på Krystallsyke

Symptomene begynner ofte akutt, noen ganger om morgenen i det man snur seg eller setter seg opp i sengen. Hodebevegelser utløser korte anfall av svimmelhet, ofte følelsen av at ting går rundt og rundt som i en karusell.

Anfallene utløses typisk av hodebevegelsene når man legger seg ned eller snur seg i sengen, men kan også utløses av at man ser opp eller ned. De kraftigste anfallene varer vanligvis mindre enn et halvt minutt, men følelsen av å være småsvimmel og uvel kan vare noe lengre.

Symptomene går vanligvis helt over i løpet av få minutter hvis man sitter eller ligger med hodet helt i ro. Noen ganger blir symptomene bedre utover dagen så lenge man holder hodet vertikalt, men de kan komme tilbake når man legger seg ned, f.eks. på sofaen eller i sengen.

Årsaker

Øresteinsorganene er to små sanseorganer som inngår i balanseorganet i det indre øret. Disse inneholder tusenvis av små kalkkrystaller (otolitter, Store medisinske leksikon) som gjør at balanseorganet kan registrere tyngdekraft og akselerasjonskrefter mer presis. Balanseorganet sender informasjon til hjernen om hodets stilling og bevegelser. Hjernen bruker denne informasjonen til å utløse raske reflekser som blant annet forhindrer fall og sikrer skarpt syn når hodet beveger seg.

Kalkkrystallene i øresteinsorganene kan skyldes en feilfunksjon i buegangene (Store medisinske leksikon) i det indre øret. Vi har tre bueganger i hvert øre, og disse inneholder små følere som sender signal til hjernen hver gang vi roterer på hodet. Ved krystallsyken sender buegangene feil signaler, slik at du noen ganger får en sterk følelse av at hodet roterer, selv om du egentlig er i ro.

Årsaken til dette er noen små krystaller av kalkstein som finnes i en annen del av det indre øret. Disse kalles otolitter eller «øresteiner». Disse krystallene sitter normalt festet til en membran som registrerer hvilken stilling hodet befinner seg i, for eksempel loddrett eller vannrett. Krystallsyke oppstår når otolittene løsner fra membranen og faller inn i buegangene i det indre øret. Dette skjer gjerne om natten når du ligger i sengen.

Når du setter deg opp eller snur deg, beveger otolittene seg inne i buegangene. Dette irriterer de små følerne i buegangen, slik at du får en sterk opplevelse av at hodet er i bevegelse. Når hodet er i ro, opphører svimmelheten vanligvis etter en kort stund, men du kan føle deg litt uvel også i etterkant.

Krystallsyke er vanligere jo eldre man blir. Årsaken er vanligvis ukjent, men hodeskade eller betennelsestilstander i det indre øret kan øke risikoen. Vitamin D-mangel kan også øke risikoen for sykdommen.

Utredning og diagnose

Diagnosen stilles ved hjelp av hodemanøvrer som fremprovoserer et karakteristisk anfall av svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser. Hodemanøvrene og retningen på øyebevegelsene gjør at legen som oftest kan si hvilket øre, og hvilken av de tre buegangene, som er rammet.

Hvis det er tvil om diagnosen, kan det være nødvendig med tilleggsundersøkelser

Behandling

Behandling med manøver

Sykdommen behandles ved hjelp av hodemanøvrer som får krystallene til å falle ut av buegangene. Det finnes mange forskjellige manøvrer som kan være effektive. Noen virker raskt, men forutsetter at den som utfører behandlingen vet nøyaktig i hvilken del av balanseorganet krystallene befinner seg.

Behandling i rotasjonsstol

Behandlingen kan vanligvis utføres på en vanlig undersøkelsesbenk, men for enkelte kan den være vanskelig å gjennomføre. Dette gjelder for eksempel eldre som har svært stiv nakke eller rygg, og ved enkelte, uvanlige varianter av krystallsyke. Diagnostikk og behandling kan da utføres i en spesiell rotasjonsstol (biaksial stol).

Behandling med operasjon

Noen få kan ha nytte av operasjon med plugging av en av buegangene. Dette forutsetter at man vet med stor sikkerhet hvilket øre og hvilken buegang som er hovedårsaken til svimmelhetsanfallene.

Operasjon med plugging kan redusere anfallene, men ødelegger den normale funksjonen i buegangen og kan en sjelden gang også medføre hørselstap. Behandlingen kan likevel være et alternativ for enkelte med betydelige og langvarige plager uten effekt av annen behandling.

Prognose

De aller fleste blir friske av krystallsyken. Sykdommen er ufarlig, selv om den er plagsom. Dersom du har hatt krystallsyken én gang, er det 50 prosent risiko for å få den igjen. Hos mange kan det likevel gå år mellom hver gang symptomene oppstår.

Behandlingen ved tilbakefall er den samme og har som oftest god effekt.

Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update). ​Bhattacharyya, N. et al.Otolaryngol Head Neck Surg, 2017 Mar;156 (3_suppl):1–47

En vei ut av svimmelheten. Krystallsyke (BPPV), Bergen; Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer . Tilgjengelig fra http://www.balanselaboratoriet.no

Krystallsyke. Goplen F. . Artikkel i Store norske leksikon: 

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Sist oppdatert mandag 19. desember 2022