Manuell saksbehandling av søknad om Europeisk helsetrygdkort

Hvis du velger automatisert saksbehandling av din søknad om Europeisk helsetrygdkort, vil det ta inntil ti dager før du får svar fra Helfo. Hvis du ønsker manuell behandling, må du fylle ut et eget skjema som du finner på denne siden.

​Ved manuell saksbehandling må du beregne betydelig lengre saksbehandlingstid enn ved automatisert saksbehandling.

Behandling av søknad om Europeisk helsetrygdkort

Når du bestiller Europeisk helsetrygdkort, gjør Helfos IKT-system automatisk et oppslag mot folkeregisteret om alder, bosted, sivilstatus og statsborgerskap – og i tillegg eventuelle arbeidsforhold eller pensjonsutbetalinger.

Dette er nødvendig for å avgjøre om du/dere har rett til helsetrygdkort som dokumenterer rett til nødvendig medisinsk behandling ved offentlig helsevesenet under midlertidig opphold i EØS-land eller Sveits.

Hvordan be om manuell saksbehandling

​Velger du å søke om manuell saksbehandling, vil det være en saksbehandler som gjør de samme oppslagene som blir gjort ved automatisert saksbehandling. Det vil ikke bli registrert noen helseopplysninger om deg hverken ved automatisert eller manuell saksbehandling. Det eneste som blir registrert, er at du søker om Europeisk helsetrygdkort og hvor det blir sendt.

Vil du søke om manuell saksbehandling, benytter du dette skjemaet: