Homeside

Forskningsprosjektet Homeside undersøker om det å gjøre musikkaktiviteter eller leseaktiviteter har positiv effekt på helse, livskvalitet og symptomer ved demens. Deltakere får tilbud om hjemmebaserte musikk- eller leseprogram med oppfølging fra musikk- og ergoterapeuter.

Far og datter med ipad

Hvem kan delta?

 • To personer som har jevnlig kontakt i hverdagen deltar sammen.
 • Dere bor hjemme. 
 • En av dere har demens eller betydelige hukommelsesproblemer.
 • Ingen spesielle lese- eller musikkferdigheter kreves for å delta. 
 • Individuell tilrettelegging. Deltakere kan delta uavhengig av hvor langt demensutviklingen har kommet.

Hva skjer hvis dere ønsker å delta?

Dere blir tilfeldig trukket til å gjøre en av disse tre aktivitetene: 

 • enkle musikkaktiviteter
 • enkle leseaktiviteter
 • ingen aktiviteter  (kontrollgruppe)

Dere gjennomfører aktiviteten hjemme når det passer dere. Alle får opplæring og veiledning via samtaler med kvalifiserte musikkterapeuter eller ergoterapeuter. Samtalene foregår ansikt til ansikt via video (vi hjelper dere med dette). 

Deltakere gjennomfører aktiviteter i 12 uker. Noen dager passer det kanskje med 5 minutter, andre dager mer. Opplegget blir individuelt tilrettelagt etter den enkeltes interesserer, tilgjengelighet og behov.

Dere blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer på tre tidspunkter:

 • før dere blir trukket til en aktivitet
 • etter 12 uker
 • etter 3 måneder 

Alle deltakere får tilbud om oppfølging innen valgfri aktivitet når forskningsdelen av prosjektet er fullført. 

Påmelding eller spørsmål

Vil du delta eller vite mer? Ta kontakt:

E-post: homeside@nmh.no
Telefon: 455 15 766
Eller fyll ut kontaktskjemaet på prosjektets nettside (Homeside).

Hvem gjennomfører prosjektet?

Homeside er gitt tildeling gjennom EUs fellesprogram Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research. I prosjektet samarbeider fem land: Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge. Den norske delen av prosjektet støttes av Norges forskningsråd og gjennomføres ved Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. Professor Karette Stensæth er prosjektleder i Norge.

Les mer om prosjektet hos Homeside.