Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefaler Folkehelseinstituttet at du vaksineres mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa, se Malariaveilederen – Europa (fhi.no).

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine. Se MMR-vaksine før reisen? (fhi.no)

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Aktuelle reisevaksiner til Europa

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(TBE)

Polen, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Rab)
(TBE)

Albania, Estland, Kroatia, Latvia, Montenegro, Serbia

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)

Russland (europeisk del)

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

Litauen

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)(BCG)

Nord-Makedonia, Slovakia, Tyrkia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Rab)
(TBE)

Bulgaria, Kosovo

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

​Moldova, Romania, Ukraina

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Aserbajdsjan, Georgia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) (Rab)(BCG)(Tyf)

Armenia ​​dTP-IPV * 
Hep A
​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(Tyf)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler