Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefaler Folkehelseinstituttet at du vaksineres mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa, se Malariaveilederen – Europa (fhi.no).

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine. Se MMR-vaksine før reisen? (fhi.no)

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Europa

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(TBE)

Polen, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Rab)
(TBE)

Albania, Estland, Kroatia, Latvia, Montenegro, Serbia

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)

Russland (europeisk del)

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

Litauen

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)(BCG)

Nord-Makedonia, Slovakia, Tyrkia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Rab)
(TBE)

Bulgaria, Kosovo

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

​Moldova, Romania, Ukraina

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Aserbajdsjan, Georgia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) (Rab)(BCG)(Tyf)

Armenia ​​dTP-IPV * 
Hep A
​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(Tyf)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene crika hvert 10. år.

Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

I Ukraina ble det i oktober 2021 påvist et utbrudd med vaksinederivert poliovirus type 2. WHO oppfordrer personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2 til å få poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert torsdag 7. april 2022