Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefaler Folkehelseinstituttet at du vaksineres mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa, se Malariaveilederen – Europa (fhi.no).

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine. Se MMR-vaksine før reisen (fhi.no)

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Europa

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2

Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(TBE)

Polen, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Rab)
(TBE)

Albania, Estland, Kroatia, Latvia, Montenegro, Serbia

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)

Russland (europeisk del)

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

Litauen

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)
(TBE)(BCG)

Nord-Makedonia, Slovakia, Tyrkia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Rab)
(TBE)

Bulgaria, Kosovo

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)

​Moldova, Romania, Ukraina**

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Rab)
(TBE)
(BCG)

Aserbajdsjan, Georgia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) (Rab)(BCG)(Tyf)

Armenia ​​dTP-IPV * 
Hep A
​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(Tyf)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene crika hvert 10. år.

Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

** I Ukraina ble det i 2021 påvist to tilfeller med poliosykdom med lammelser der vaksinederivert poliovirus type 2 ble påvist.

I 2022 er vaksinederivert poliovirus type 2 funnet i flere kloakkprøver i London, Storbritannia uten at sykdomstilfeller er påvist.  Beslektet virus er også funnet hos en uvaksinert person med lammelser i staten New York, og i kloakken i staten New York, USA og i Jerusalem, Israel. Slektskap mellom påviste virus taler for vaksinevirussirkulasjon over landegrenser i forbindelse med reising.   Vaksinasjonsdekningen i Storbritannia er generelt sett høy, men viruset er påvist i et geografisk lokalområde med undervaksinerte befolkningsgrupper. Dermed har vaksineviruset kunnet sirkulere og gjenvinne sykdomsgivende egenskaper. Vaksinasjonskampanjer er iverksatt og overvåkning forsterket.

For reisende til Storbritannia og Ukraina er det spesielt viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjonen av spedbarn.

Detection of circulating vaccine derived polio virus 2 (cVDPV2) in environmental samples (WHO)

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksiner ved reise til Europa. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 25. november 2022 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/vaksiner-reise-til-europa/

Sist oppdatert fredag 25. november 2022