Antall behandlinger

​I tjenesten Velg behandlingssted vises antall ganger en undersøkelse eller behandling er utført per behandlingssted.

Tallene gir informasjon om at sykehus med mange behandlinger har etablerte rutiner og erfaring med utførelsen av denne typen behandling. Tallene sier ikke noe om pasientgruppen eller om hvor mange leger som har utført behandlingene.

Det oppgitte antallet er summen av antall behandlinger, undersøkelser eller prosedyrer som er utført i forbindelse med poliklinisk behandling, dagbehandling eller innleggelse der ikke annet er nevnt. Ellers gjelder følgende avgrensninger:

  • ​Barn er definert som aldersgruppen 0-15 år
  • Behandlinger utført hos private avtalespesialister er ikke inkludert
  • Det er ikke skilt mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling

​​Helsedirektoratet har beregnet tallene på grunnlag av offisielle data om aktiviteten ved sykehusene fra Norsk Pasientregister. Hver undersøkelse og behandling er definert ved hjelp av medisinske koder fra prosedyre- og diagnosekodeverkene. 

Alle sykehusene har blitt gitt mulighet til å kvalitetssikre definisjonene og tallene før publisering. Definisjonene og uttrekket skal oppdateres jevnlig og nye årstall publiseres når disse er tilgjengelige fra Norsk pasientregister.

Det er foreløpig bare beregnet tall innenfor et utvalg undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse (somatikk). Tilgjengelighet og kvalitet i tallgrunnlaget har vært styrende for hvilke undersøkelser og behandlinger vi kan publisere antall behandlinger for.

Hva betyr det hvis et behandlingssted mangler tall for antall behandlinger?

Manglende tall i kolonnen antall behandlinger kan bety at behandlingsstedet har utført undersøkelsen/behandlingen færre enn fem ganger. Det kan også skyldes feil i koding ved sykehuset slik at aktiviteten ikke kommer med i uttrekket fra Norsk pasientregister eller at behandlingsstedet ikke utførte behandlingen i tidsrommet tallene gjelder. 

For eksempel vil det gjelde hvis behandlingsstedet nylig har etablert et nytt tilbud. Private behandlingssteder vil dessuten bare ha tall her hvis de utførte behandlingen innenfor avtalen eller godkjenningen i det tidsrommet tallene er fra.

For enkelte sykehus er det vanskelig å skille ut aktivitet utført ved ulike behandlingssteder innenfor samme foretak ut fra tallene som rapporteres til Norsk pasientregister. Tall for disse behandlingsstedene er derfor ikke oppgitt i løsningen.

Har du spørsmål, ring 800 HELSE (800 43 573) eller send en epost til velgbehandlingssted@helsedir.no.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2017