Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg kan bli avviklet

Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra og med 1. januar 2023. Retten til å velge behandlingssted videreføres.

Det blir opp til Stortinget å bestemme om godkjenningsordningen skal avvikles – og hvordan og når en eventuell avvikling vil skje. Saken vil trolig bli avgjort i løpet av desember.

Hvis godkjenningsordningen blir avviklet, vil dette trolig bety følgende for deg som er pasient:

  • Fra og med 1. januar 2023 vil du bare kunne velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene. Du vil ikke lenger kunne velge et behandlingssted som er godkjent av Helfo.
  • Hvis du før 1. januar 2023 har påbegynt behandling hos et privat behandlingssted som er godkjent av Helfo, vil du kunne fortsette å få behandling der i inntil tolv måneder.
  • Hvis du er henvist til eller står på venteliste hos et behandlingssted som er godkjent av Helfo, og behandling ikke er påbegynt før 1. januar 2023, vil behandlingen måtte skje ved et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak.

Les mer om valgmulighetene dine på siden «Få hjelp til å velge behandlingssted».

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 22. november 2022