Brennmaneter

Mange brenner seg på brennmaneter om sommeren, men ublide møter med brennmanet i Norge er som oftest mer ubehagelige enn farlige.

Brennmaneter er som regel ikke farlige, her en manet med gul farge på midten

​Brennmanet

Brennmaneter inneholder en gift som er sammensatt av forskjellige stoffer. Giften frigjøres fra celler i tentaklene, også kjent som brenntrådene, når disse stimuleres mekanisk eller kjemisk.

Symptomer

Symptomer på manetforbrenninger i Norge kan være:

 • Umiddelbar brennende, lokal smerte​
 • Kløe
 • Hudirritasjon
 • Røde, hovne striper som kan utvikle seg til blærer eller sår

Andre tegn som kvalme, muskelsmerter, tungpustethet, allergiske- eller overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme, men er mer sjeldne.

Ved skade på øynene opptrer raskt sterke smerter. Dette krever oftere snarlig tilsyn av lege enn skader på huden.

Behandling

Hud

 • Skyll med sjøvann. Ferskvann kan bidra til økt frisetting av giftstoffer og bør ikke brukes. Fjern eventuelle brenntråder. Ikke gni med sand eller lignende, da dette også kan føre til økt frigjøring av giftstoffer.
 • Senk det eksponerte hudområdet i varmt vann, dusj eller bad i 30-90 min, eller til smerten gir seg. 10-20 minutter er oftest tilstrekkelig. Temperaturen på vannet skal være så varmt som pasienten tolererer, opptil 45oC.
 • Hvis den smertelindrende effekten er dårlig kan eventuelt lokalbedøvende salver forsøkes. Unngå bruk av salve på store hudområder.
 • Ved systemiske reaksjoner eller vedvarende lokale reaksjoner kan det bli aktuelt med symptomatisk behandling.

Øyne

 • Skyll godt med lunkent vann. Bruk gjerne fysiologisk saltvann.
 • Behandling hos lege kan være aktuelt ved vedvarende symptomer.
 • Behandlingen er symptomatisk.
 • I sjeldne tilfeller kan det bli nødvendig å fjerne brenntrådene fra øyet, da trådene kan sette seg fast.

Brennmaneter i andre farvann

I varmere farvann lever det mange forskjellige brennmanetarter som kan gi alvorlige symptomer ved "forbrenning". I verste fall kan livstruende reaksjoner oppstå.

​For best mulig å unngå møte med giftige skapninger i havet, er det viktig å følge de lokale myndigheters råd i forbindelse med bading.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brennmaneter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 17. mars 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/brennmaneter/

Sist oppdatert torsdag 17. mars 2022