Giftige bitt og stikk

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Illustrasjonsbilde av brennmanet, bie og slange

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon, kontakt lege. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du er uheldig og blir bitt eller stukket av giftige dyr. ​Giftinformasjonen er åpen hele døgnet (22 59 13 00) og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftige bitt og stikk. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/