Drikk eg for mykje?

Er du uroa for om du drikk for mykje alkohol? Du kan få hjelp til å få oversikt over korleis og kor mykje du drikk.

Mange lurer på om det er greitt å drikke moderate mengder alkohol utan at det er farleg for helsa. Det finst ikkje noko enkelt svar på dette. Kor mykje alkohol som er helseskadeleg, avheng av individuelle skilnader som vekt, høgd og kva konsekvensar alkoholen har for den enkelte.

Test alkoholvanane dine

Er du uroa for alkoholvanane dine? Test ditt alkoholforbruket ditt med Drikkestatus.

Drikkestatus er eit verktøy som byggjer på det internasjonalt anerkjende verktøyet AUDIT C.

Sjekk om du drikk for mykje alkohol (Av-og-til)

Avgrens alkoholinntaket

Små mengder alkohol inneber vanlegvis liten skaderisiko for friske vaksne, men ikkje drikk for helsa si skuld. Det er godt dokumentert at alkohol er ei av årsakene til fleire alvorlege sjukdomar, blant anna hjarte- og karsjukdomar, ulike typar kreft og diabetes.

Drikk du slik at du blir rusa, aukar risikoen for skadar og ulykker. Det er smart å unngå å bli rusa, og å tenkje over i kva situasjonar ein drikk alkohol.

Unge under 18 år og dei som er gravide, blir tilrådd heilt å avstå frå alkohol.

Prøv med mobil-app som støttespelar

Heia meg er ein app for deg som vil starte endringar i livet. Han gjev deg daglege heiarop og nyttige triks som gjer endring lettare.

Framleis i tvil, spør fastlegen

For mange er ein samtale med fastlegen det første steget på vegen til å få klarlagt om du drikk på ein helseskadeleg måte.

Fastlegen kan hjelpe deg med å finne ut kva for eit drikkemønster du har, og eventuelt hjelpe deg vidare.

RUSinfo

915 08 588

Hverdager kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan)

Informasjon, støtte og veiledning til pårørende

Blå Kors

Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Drikk eg for mykje?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 5. april 2022 [henta torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/alkohol/for-mye-alkohol/

Sist oppdatert tysdag 5. april 2022