Avtalespesialister

Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten.

Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

For at du skal ha rett til stønad fra folketrygden til behandling hos avtalespesialist, må behandleren din ha avtale om direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter. Avtalespesialisten har plikt til å informere deg som pasient dersom han eller hun ikke har direkte oppgjør med Helfo, slik at du får vite, før behandlingen starter, om du må betale hele regningen selv. Denne plikten følger av helsepersonelloven paragraf 6. 

Henvisning til avtalespesialist

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Uten henvisning gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling.

Betaling hos avtalespesialist

​Ved henvisning til avtalespesialist vil egenandelen du som pasient må betale, være den samme som ved behandling på et offentlig sykehus. Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i frikortordningen.

Pasientbetaling er annen betaling som kan kreves av pasienten, og som ikke inngår i frikortordningen. Det betyr at pasientbetalinger ikke regnes med i opptellingen til frikort, men må dekkes fullt ut av pasienten.

Dersom det benyttes medisinsk materiell i forbindelse med behandlingen vil størrelsen på pasientbetalingen avhenge av om du konsulterer avtalespesialist eller et offentlig sykehus. Regelverket for avtalespesialistene har differensierte pasientbetalinger avhengig av hva slags materiell som benyttes.

Oversikt over avtalespesialister

Avtalespesialistene har individuelle avtaler med de regionale helseforetakene (RHF-ene). Du finner oversikt over alle avtalespesialister på RHF-enes nettsider:

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Avtalespesialister. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 26. mai 2023 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandlere/avtalespesialist/

Sist oppdatert fredag 26. mai 2023