Om behandlingsplan

Behandlingsplan skal gi deg en helhetlig oversikt over ditt behandlingsløp, med blant annet egne mål og anbefalt oppfølgning. Planen vil være særlig nyttig for deg som har flere behandlere.

Dette inneholder en behandlingsplan

En behandlingsplan inneholder en liste eller en oversikt over din behandling:

  • Hva er viktig for deg (egne mål)
  • Tiltak du kan gjøre selv
  • Anbefalt oppfølgning og mål dine behandlere har satt for deg

Noen pasienter vil kun ha enkelte deler av en behandlingsplan. Du vil, sammen med dine behandlere, være en aktiv deltaker i utformingen av din egen behandlingsplan.

Dette skal behandlingsplan bidra til

Behandlingsplanen skal blant annet bidra til bedre kommunikasjon mellom deg og dine behandlere. Planen vil også være et verktøy, slik at dine behandlere får bedre oversikt over ditt samlede behandlingsløp.

Mer informasjon om Behandlingsplan får du av en av dine behandlere.

Hvem kan få behandlingsplan?

Behandlingsplan er ikke en ferdig tjeneste og er i dag ikke tilgjengelig for alle. Enkelte utvalgte pasienter vil prøve ut løsningen fra høsten 2022 til sommeren 2023.

Se din behandlingsplan

Er du en av de utvalgte pasientene som prøver ut Behandlingsplan, kan du logge inn og se den her.

Logg inn for å se din behandlingsplan

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om behandlingsplan. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 15. november 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandlingsplan/om/

Sist oppdatert tirsdag 15. november 2022