Eingongsstønad ved heimefødsel

Når du har fødd heime, kan du få eingongsstønad frå Helfo.

Hender som holder bena til et spedbarn

Kvinner som føder heime, har rett til eingongsstønad ved heimefødsel (fødsel utanfor institusjon). Eingongsstønaden er på 3184 kroner for 2023 (3091 kroner i 2022). Du kan ikkje få denne stønaden dersom fødselen skjer i ambulanse.

Helfo må ha teke imot søknaden seinast innan seks månader etter fødselsdatoen til barnet.

Send søknad til Helfo

Du kan søkje om eingongsstønad etter heimefødsel ved å bruke digitalt skjema.

Du må leggje ved ei stadfesting frå helsepersonell på at du har fødd heime.

 

Papirskjema

Dersom du ikkje har moglegheit til å bruke det digitale skjemaet, kan du i staden fylle ut

Send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontaktar du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt. Foreldre/føresette må også ha fullmakt frå born over 16 år. Dette er fordi den helserettslege myndigheitsalderen er 16 år.

Helseopplysningar er sensitiv informasjon som ikkje bør sendast med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakta til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

 

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 27. januar 2023